Първото регионално депо за битови отпадъци изградено със средства по оперативна програма “Околна среда” е построено предсрочно край Ботевград. Лентата на новото съоръжение ще пререже премиерът Бойко Борисов, съобщи правителствената информационна служба. Депото ще обслужва 56 000 души от общините Ботевград, Правец и Етрополе. То е част от системата за управление на отпадъците на регион Ботевград. До средата на 2013 г. ще бъде пуснат в експлоатация и другият елемент от системата – центърът за рециклиране. Регионалната система за управление на отпадъците на Ботевград е първата от общо 23, които трябва да бъдат изградени с европейски средства. Тя е на стойност 14.4 млн. лв., като 2.1 млн. е националното съфинансиране. Изпълнител на съоръжението е софийското обединение “Инфрастрой” с водещ партньор “Агробилд” и партньори “Енерго Ремонт Строй” и “Пътстрой-92”. Проектант е обединение “Мегалит – Рутекс”. Строителният надзор беше изпълнен от “Агрико Консулт”. Стойността на проекта по договор е 12.8 млн. лв. с ДДС. Площта на депото е 121 декара. То има две клетки, като едната е изцяло готова с пълния изолационен пакет. Положеното изолационно покритие на дъното на скатовете на клетката, ще предотврати свличането на земни маси и ще спомага за по-лесно оттичане на инфилтрираните води. Запълването на първата клетка се очаква след 12 години, а при правилното използване на компактора, който свива отпадъците до 3 пъти се очаква този срок да се увеличи до 20 години. “Пътстрой-92” изпълни строителните работи по направата на земното легло, корекциите на речни корита и дерета в обхвата на депото, земни, пътни и асфалтови работи за външен експлоатационен път и вътрешни технологични пътища, охранителни канавки за оттичане на дъждовни води. Освен това са изградени дренажни системи за пречистване на събрания инфилтрат, след което пречистените води ще бъдат използвани за оросяване на депото. Тези две мерки ще осигурят три пъти по-голяма сигурност за опазване на почвата от замърсяване. С построяването на новото депо, трите общини Ботевград, Правец и Етрополе ще могат да ликвидират и почистят нерегламентираните малки сметища на своите територии. Центърът за рециклиране се финансира чрез публично-частно партньорство между общината и частен инвеститор. С въвеждането му в експлоатация 80% от постъпилия отпадък ще се насочва за рециклиране и преработка и едва 20% ще отива на депото. Целият бюджет от 717 млн. лв. в сектор “Отпадъци” по програма “Околна среда” е почти договорен, но разплатените средства са само 89 млн. лв., показва справка в системата за управление на еврофондовете ИСУН. В изпълнение са 14 договора за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците на обща стойност 562 млн. лв. В етап на оценка са още шест проекта – на регионите Бяла, Велико Търново, Добрич, Панагюрище, Плевен, Хасково.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010