С гласовете на мнозинството от ГЕРБ парламентът прие на първо четене в четвъртък въвеждането на 10-процентен данък върху доходите от лихвите по депозитите от 1 януари догодина с аргумента, изказан от председателя на парламентарната група на управляващите, че сегашното положение облагодетелствало "хората които не искат да работят". Заедно с данъка върху лихвите, мнозинството прие намаляване на 7 процента на ставката за хазартни игри, организирани от разстояние, както и редица други данъчни промени. Това обаче бе направено с необичайна, но все по-често срещана в практиката на ГЕРБ, законодателна техника – венесеният законопроект, предложен от правителството, е за промени в Закона за ДДС, но в преходните и заключителните му разпоредби се вкарват текстове, които променят редица други данъчни закони – за доходите на физическите лица, за корпоративното подоходно облагане, за акцизите и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. "Свидетели сме на смесване в един законопроект на промени във всички данъчни закони. При внесените в пакет предложения нямаме възможност да селектираме кое е за подкрепа и кое не", изказа несъгласието си с тази практика Пламен Орешарски от БСП. Според Павел Шопов от "Атака" пък, скриването на нов данък в преходните разпоредби на закон, уреждащ друг данък, е правен нихилизъм и управляващите опитват да го прокарат по терлици. "Сегашната система облагодетелства банките и хората, които не искат да работят" С приетите промени от 1 януари догодина облагаеми стават доходите от лихви по влогове и депозити в търговски банки и клонове на чуждестранни банки в държава-член на ЕС или в друга, която е страна по споразумението за Европейското икономическо пространство. Доходът от лихви по влогове и депозити ще се смята за придобит към датата на начисляване на лихвата и ще се облага с окончателен данък в размер 10 на сто. Налогът ще се удържа и внася от търговските банки в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляване на лихвата. Според депутатите от ГЕРБ данъкът върху лихвите от депозитите е просто разширяване на облагаемата база, а не е нов данък. Той не представлявал и увеличаване на данъчната тежест. Мнозинството отхвърли предложението да има минимален, необлагаем размер на депозитите. "Сегашната система облагодетелства банките и хората, които не искат да работят. И ако продължаваме. Ако продължаваме да лансираме банките и да им помагаме, нищо добро няма да ни чака", аргументира подкрепата си законопроекта председателят на парламентарната група на ГЕРБ Красимир Велчев. Той поиска от народните представители, които се изказват за новия данък, да декларират от трибуната, дали те или свързани с тях лица имат или нямат влогове над 10 000 лв. И даде личен пример като призна, че има голяма сума в банка. Приходите от този налог няма да са кой знае колко големи, за да оправдаят фискалната цел, посочиха Пламен Орешарски и Йордан Цонев от ДПС. Една част от планираните от него постъпления от около 120-140 млн. лв. ще влязат в бюджета, но друга - ще отиде като такси за новите услуги и продукти на банките. Всичко това ще се отрази най-вече на гражданите, отбеляза Цонев. И предупреди ГЕРБ, че ще бъдат политически наказани за действията си. Тази стъпка ще се отрази и върху кредитирането, смята още той. Защо единственото намаление на данъците е именно за он-лайн хазарта, в същото време се въвежда нов - върху лихвите по депозитите, попита председателят на икономическата комисия Мартин Димитров от Синята коалиция. Хазартът ли е най-големият приоритет на ГЕРБ, добави той. Лидерът на ДСБ Иван Костов подчерта, че облагането на лихвите ще намали нетните доходи на домакинствата и едноличните търговци. ГЕРБ увеличава пълзящо налозите и търси начини за наливане на средства в нереформирани сектори, смята Костов, според когото е нужна сериозна данъчна реформа. Непочтено е нов данък да се въвежда в последната година от един мандат. Това трябва да става в началото, за да може да се провери и да се носи отговорност, каза от името на "Атака" Павел Шопов и определи нововъведението като данъчно мародерство. Съпътстващите промени От 15 на 7 процента се намалява ставката за хазартни игри, организирани онлайн. Тя ще може да се прилага след постановяване на положително решение от ЕК за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи. В същото време депутатите запазиха 15 на сто налога върху лотарии, томболи, числови лотарийни игри Бинго и Кено, тото, лото и игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета. За игрите в казино, за които се събира такса или комисионна за участие, данъкът върху хазартната дейност се предлага да е в размер 15 на сто върху събраните такси и комисионни. Не се променя досегашният ред за погасяване на осигурителните вноски за задължително допълнително пенсионно осигуряване, като те ще се събират в отделна сметка с цел запазване правата на осигурените лица. При здравноосигурителните вноски се дава възможност на хората да заявят кое от задълженията си погасяват с оглед запазване на правата им за ползване на здравни услуги. Предлага се намаляване на наказателните лихви за непогасени в срок задължения за осигурителни вноски, като се уеднаквяват с тези за задълженията за данъци. Занапред данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за предходната година не превишават 300 хиляди лв., няма да внасят авансово корпоративен данък. При нетни приходи от 300 хиляди лв. до 3 милиона лв. ще се внасят тримесечни авансови вноски, а лицата с приходи за предходната година над 3 000 000 лв. ще правят месечни авансови вноски. Парламентът реши още данъкът върху приходите на бюджетните предприятия и върху дейността от опериране на кораби да стане годишен и да се внася еднократно в срок до 31 март на следващата година, а не всеки месец, както е досега. Изравняват се сроковете за внасяне на авансовия налог върху доходите от извънтрудови правоотношения, от наем и друга стопанска дейност, независимо от статута на платеца.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010