БСК: Такса смет е незаконна

23 Октомври, 2012 - 13:51 - Klassa.bg Rss - всички новини


Такса смет съгласно Закона за местните данъци и такси е противозаконна и противоконституционна. 10 години ние твърдим, че общинската администрация търсят най-лесния начин за наказване на гражданите, които инвестират, както и за пренасочване на таксата за други техни нужди. Това заяви Божидар Данев изпълнителен председател на  Българската стопанска камара . Основната критика Данев отправи към чл. 67 за Закона за местните данъци и такси, според който размерът на таксата за битови отпадъци (ТБО) се определя от количеството на битовите отпадъци. Според ал. 2 на същия член ако не може да се установи количеството ТБО се определя на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общината. Според Данев, именно ал. 2 се използва от общините за определяне на размера на таксата, като в същото време общините декларират събраните количества отпадъци пред НСИ. Той обяви и всички общински наредби, определящи ТБО на база на данъчни оценки и стойност на активите за противозаконни. Някои общини продължават да лъжат, за да намалят таксите си за депониране, поясни Данев.
Според него, ал.2 на чл.67 на ЗМДТ е противоконституционен. В него е записано, че общинският съвет определя размера на таксите, разясни той. Не могат да се делегират права от компетенцията на други държавни институции, които в случая противоречат на Конституцията, на общинските съвети, коментира Данев. По данни, представени от БСК, има и твърде голямо вариране между декларираните количества отпадъци - най-малко се отчита в Лом - 7 кг на жител, а в Балчик - около 2100 кг на жител.  Сред последиците от законовите нередности, Данев отбеляза липса на стимули за ефективното оползотворяване на количеството отпадъци. Възникват и предпоставки за некоректно отчитане на фирмено, общинско и държавно ниво. Голяма част от събраните средства не се ползват целево, а за други цели, заяви Данев. На практика се наказват инвестициите, стойността на услугата е откъсната от реалните разходи, допълни Данев. От БСК призоваха за отмяна на създаващата конфликти и предпоставки за измама алинея. Данев ще търси и помощта на омбудсмана Константин Пенчев

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010