655 акта за нарушения състави Сметната палата през 2011 г.

16 Октомври, 2012 - 15:18 - Klassa.bg Rss - всички новини

При извършените проверки на Сметната палата през 2011 г. са констатирани множество нарушения и са съставени общо 655 акта , съобщи на специална пресконференция председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров. При четири от случаите са констатирани особено големи нарушения и данните от проверките за предадени на прокуратурата с мотива за наличие на престъпление. Финансовите отчети само на 6 министерства и 7 общини и 11 ВУЗ-а са заверени без никакви забележки, отбелязаха от Сметната палата.  
Финансовите отчети на четири от проверените общини, както и на „Технически университет“-София не са заверени поради значителни разминавания между отчетените счетоводно активи и действителното състояние на нещата. Проверката е установила, че „Техническият университет“ няма документи за собственост на 11 свои сгради и съответно това имущество не е заприходено. ВУЗ-ът няма документи за собственост и на два апартамента, също и на парцел от 26 хил. кв. м на стойност 409 хил. лв. Учебното заведение е правило и нецелесъобразни разходи, като например закупуване на брониран автомобил, който след 1 година вече е бракуван. Общините, които имат най-висок дял не заприходени активи или неправилно осчетоводени приходи и разходи спрямо общия им годишен бюджет са Септември, Борован, Бобошево и Бяла Слатина. При последната община нарушенията са свързани с неправилно осчетоводени средства за местния футболен клуб и за представителни разходи на местната администрация. На посочените общини е даден срок, в който да отстранят нарушенията.   
При проверките на много общини в страната Сметната палата е открила и нарушения при провеждане на обществени поръчки, както и непровеждане на такива когато това е било наложително.
Най-тежки нарушения обаче има при три общини, които ще бъдат дадени на прокурор заради съмнения за престъпно отклоняване на средства. Това са Монтана, Смолян и Генерал Тошево. При тях и особено в Монтана част от събраните средства от такса „смет“ за използвани за други цели, което е забранено по закон.   
В същото време на годишната среща на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) стана ясно, че обжалването на тръжните процедури по обществени поръчки е основната трудност, която спъва общините при усвояване на средства от еврофондовете, съобщи БТА от Пловдив.
Кметове посочиха, че участници в тръжните процедури вече са се специализирали в обжалването на резултатите на всяка цена, като по този начин рекетират съвестните участници.
Затова общинари настояват да се въведе изискване при обжалване на обществени поръчки ушците да внасят като депозит някакъв процент от стойността на самата поръчка и парите да се използват като неустойка, в случай че ищецът изгуби делото.
Сред най-честите нарушения са безсмисленото разделяне на обществени поръчки и необяснимото завишаване на техническите или финансови изисквания към кандидатите. На днешната годишна среща кметове поискаха още да бъде подготвен изцяло нов закон за местното самоуправление.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010