Енергийната интензивност на икономиката ни е с 65% по-висока от средното равнище в ЕС, ето защо потенциалът за развитие в тази област е огромен, каза министър Добрев.
Енергийната стратегия на страната предвижда намаляване на енергийната интензивност с 50% до 2020 г., в сравнение с 2005. Това ще доведе до намаляване на консумацията на енергия с 15% в сравнение с 2010 г. Националната цел на България, записана в плана за енергийна ефективност, предвижда до 2016 г. да постигнем енергийно спестяване в размер на 9% от крайното потребление. Затова енергийната ефективност  е водеща за конкурентоспособността на икономиката и ключ към повишаване на жизнения стандарт на хората. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на среща с клуба на дипломатите-икономисти, организирана от Центъра за икономическо развитие. Срещата бе посветена на енергетиката на България, съобщиха от пресцентъра на ведомството в четвъртък.
Оперативната програма „Конкурентоспособност“ също е фокусирана върху енергийната ефективност, каза още  Добрев. Той представи пред участниците във форума схемата „Енергийна ефективност и зелена икономика“, която МИЕТ реализира съвместно с ЕБВР. За проекти по тази схема в рамките на Оперативна програма „Конкурентноспособност” са отпуснати 150 млн. евро, които се допълват с кредитна линия до 150 млн. евро от ЕБВР за мостово финансиране на проектите. В момента схемата е отворена за кандидатстване.
Изграждането на междусистемните газови връзки със съседните държави също бе сред темите на разговора на министър Добрев с дипломатите-икономисти. По неговите думи това е сериозен фактор за диверсификация на енергийните източници.
Министърът представи пред дипломатите-икономисти дейностите по Международен фонд „Козлодуй” като един от основните инструменти за повишаване на енергийната ефективност. Подписани са шест споразумения, осигуряващи грант в размер на 47 млн. евро за подновяване на улично осветление в 14 общини и мерки за енергийна ефективност в 243 публични сгради – детски градини и училища, болници, спортни и културни обекти, административни сгради и други. Изпълнението на проектите ще доведе до годишно спестяване на енергия в размер на 120 000 MWh и намаляване на емисиите CO 2 в размер на 54 000 тона.
Интерконекторът с Румъния трябва да бъде готов до май следващата година, но вероятно ще бъде пуснат по-рано, стана ясно от думите на  Добрев. Той обяви и че до края на годината ще имаме ясна пътна карта за изграждането на газовата връзка с Турция. Тя може да се превърне в първата реално изградена тръба от проекта Nabucco West, и за мен това е най-добрият вариант, допълни енергийният министър.
Към края на следващата година се очаква да започне изграждането на интерконектора с Гърция, а до края на тази предстои сключването на договор с изпълнител на българската част от този със Сърбия. На 15 октомври приключва предпроектното проучване за тази връзка.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010