Изискването всички търговски обекти в населени места с над 5000 жители да въведат разделно събиране на отпадъците влиза в сила от 1 януари 2013 година, според новия Закон за управление на отпадъците.
Съгласно законовите разпоредби разделно събиране на отпадъци са длъжни да въведат ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради във всички населени места с население по-голямо от 5000 жители и курортните населени места. Те трябва да събират разделно отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, и да ги предават на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ, коментираха за БТА експерти от дирекция "Управление на битови и строителни отпадъци" в Министерството на околната среда и водите.
Изключение от изискването се допуска в населени места, където няма изградена система за разделно събиране на тези видове отпадъци от домакинствата. Според данните на Националния статистически институт

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010