Български вина ще се рекламират в САЩ, Китай и Швейцария през следващите три години с 2.1 млн. лв., половината от които от европейските фондове, съобщиха от Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) в петък. Ведомството е подписало договор с Националната лозаро-винарска камара (НЛВК) за прилагане на одобрена от ЕС програма за промотиране на вина със защитено наименование за произход или географско указание в трети страни, която България ще изпълни съвместно с Гърция. Това е втората програма за промоция на наши вина в чужбина, която цели увеличаване на износа, укрепване на имиджа на вината със защитено наименование за произход и защитено географско означение, както и утвърждаване на позицията на продуктите на съществуващите пазари. Във финансирането на рекламата участва и ДФЗ, който осигурява 30 на сто от средствата, а НЛВК трябва да предостави останалите 20 процента. Програмите за промоция на земеделски или хранителни продукти могат да се разработват от сдружения на производители или производители и търговци. Те кандидатстват в Министерството на земеделието и храните всяка година - веднъж до 15 април и втори до 30 септември. Постоянната консултативна комисия към МЗХ определя кои програми да бъдат предложени за утвърждаване от министъра на земеделието и храните и след това – изпратени за одобрение от Европейската комисия. Договорите се сключват с ДФЗ до 90 дни от датата, на която е обявено решението на ЕК. Сдружението или асоциацията внасят гаранция за изпълнение на ангажимента в полза на фонда в размер на 15% от максималното годишно финансиране по програмата.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010