Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“ прилагат специален план за ускореното усвояване на средствата по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). В основата на плана е вече осъщественото прехвърляне на 600 млн. лв. към най-атрактивните мерки по програмата, се казва в съобщение на пресцентъра на ведомството на Мирослав Найденов по повод предупреждението на говорителя на ЕК Роджър Уайт, публикувано в БГНЕС, че България може за изгуби половин милиард евро от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Рискът е заради прилагането на правилото за автоматично освобождаване на неусвоените средства след две години или т. нар. правило „N+2“. Заради него България вече изгуби 39 милиона евро от ПРСР към края на 2011 г. Тогава под заплаха да бъдат загубени бяха повече пари, но 237 млн. лв. от тях бяха спасени, след като бяха пренасочени към гаранционен фонд за фермерски кредити. Според съобщението на земеделското министерство, намалени са сроковете за обработка на заявките за плащане - от 5 на 2 месеца. Така на  практика, заявленията за кандидатстване се разглеждат не за пет, а за два месеца, за подаване на искане за аванс бенефициентите имат шест месеца, а не три както досега. В най-скоро време ще стартира и Гаранционният фонд, обещават от агроведомството.
До началото на септември договорените средства по програмата са 3.7 млрд. лв. (57%) , изплатените са 2.1 млрд. лв. (33%). Средното ниво на договаряне по оси 1, 3 и 4 е 74%, докато по ос 2 е едва 18%. ПРСР има задължително изискване минимум 25 % от средствата да бъдат заделени именно за усвояване по мерките от втора ос, което за България представлява като цяло проблем заради липсата на достатъчно бенефициенти. Към момента всички допустими заявления за подпомагане по оста са подпомогнати. Този факт, както и късното стартиране на програмата и забавянето в разглеждането на проекти през 2008 г. и 2009 г., обуславя риска от отчисление на средства, тъй като ЕК следи усвояването на ниво програма, а не по оси или конкретни мерки, обясняват още от МЗХ.
Действия за повишаване на усвояемостта на средствата по втора ос на ПРСР се предприемат още от 2010 г. чрез постоянни информационни кампании, навременно изплащане на оторизираните суми, стартиране на мярка „Натура", увеличение на нивата на плащане по мерките 211,212,214 през кампания 2011 г., оптимизиране на администрирането на заявленията за подпомагане и обратна връзка с всеки заинтересован бенефициент. От агроминистерството изразяват увереност, че бюджетът на ПРСР за 2010 г., който е в размер на 432 млн. евро, ще бъде разплатен до края на 2012 година.
Ще припомним, че през юни европейският комисар по земеделие Дачиан Чолош изпрати писмо на земеделския министър Мирослав Найденов, за да го предупреди за риска от значителна загуба на средства в края на 2012 г., ако не се вземат спешни действия, за да се ускори усвояването на средства по ПРСР. "Комисията работи в тясно сътрудничество с българските власти, за да проучи всички начини за ускоряване на усвояването. С българските власти е договорен „екшън план“, който е в процес на изпълнение", коментира и Роджър Уайт. По думите му към началото на септември тази година ЕК е изплатила общо 1027 млн. евро от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 (ПРСР), което се равнява на 39% от общото разпределение на предвидените средства от европейския фонд за програмата. Тази сума включва, както възстановяване на разходи, които вече са направени от българските власти към бенефициентите по Програмата за развитие на селските райони, така и 7% аванс, изплатен от Комисията, след одобрение. Едва след като България направи искането си за плащане за последното тримесечие на 2012 г, което трябва да бъде представено на ЕК до 31 януари 2013 г., ще стане ясно колко средства ще останат неусвоени.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010