- Г-жо Ангелова, от опозицията казват, че тази година за първи път през лятото безработицата у нас не е спаднала. Има ли устойчива отрицателна тенденция в това отношение и къде стои България на фона на останалите членки от Европейския съюз?
  - Спекулира се с данните. През последния месец непрекъснато чуваме от опозицията, че единствено през лятото на 2012 г. безработицата вместо да намалява, се увеличава. Това не е вярно, тъй като пикът в броя на незаетите през тази година беше през месеците февруари и март. Тогава безработицата по данни на Агенцията по заетостта беше 11,5%, докато през август тя е 10,8%. Съотнесено към нивата в страните-членки на ЕС бих казала, че България е малко над средното равнище, т.е. положителен факт е, че не сме сред челните държави по безработица. Първенството в това отношение се държи от Испания, Португалия, Гърция, Ирландия. Там безработицата достига 25%. Особен проблем за тези държави е младежката безработица – сред хората до 29-годишна възраст. В България също се наблюдава такава тенденция – на ръст на незаетите млади хора. Но в това отношение бих казала, че още от началото на годината правителството взема мерки.   - В декларациите на някои опозиционни партии в парламента по повод началото на новия политически сезон обаче чухме упреци, че властта не създава достатъчно програми, които да формират работни места?
  - Тези обвинения не са коректни, защото по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ само за тази година са одобрени 247 млн. лв. за подкрепа на пазара на труда до момента – разкрити са 11 схеми. Приеха се различни програми за квалификация, за преквалификация, за обучение, за стажуване, за създаване на нови работни места, за стимулиране на малкия и средния бизнес. До края на годината предстои да се разкрият нови схеми за около 34 млн. лв., които ще бъдат насочени към младите хора и към малкия и средния бизнес. Специално по отношение на младежката безработица се прави също много. В края на март т.г. Министерският съвет прие национална стратегия „Работа за младите хора в България“. През юли беше подписано национално споразумение „Първа работа“ между работодателите, синдикатите и правителството, с което социалните партньори се ангажират да създават работни места и места за стажуване на млади специалисти, завършили висше и средно образование. Също така по оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ предстои да бъдат открити всеки момент нови схеми с приоритет безработните млади хора.   - Младежката безработица е винаги доста по-голяма от средната като цяло. На какво се дължи това?
  - Да, действително се забелязва такава тенденция през последните години. Причините са различни, но основното е, че е нарушена връзката между образованието и заетостта. Все повече млади хора излизат неподготвени и не достатъчно конкурентоспособни на изискванията на пазара на труда. Т.е. в много случаи те завършват такива специалности, за които няма работни места, тъй като местните предприятия са закрити. Затова е важно да се направи един анализ, какъвто смятам, че вече тече в социалното министерство. За всеки един регион трябва да бъде направен такъв анализ - на необходимостта от бъдещите работни места, за да може най-пълно да се намери заетост на младите хора, когато завършват било то средно или висше образование. От друга страна това ще помогне и на самия бизнес, защото той ще разполага с добре подготвени млади кадри, които ще бъдат компетентни - с необходимите знания, умения, с необходимия професионализъм.   - Тук може би трябва да се намеси образователното министерство?
  - Да, това е част от анализа, който трябва да бъде направен за всеки един регион не само по отношение на паралелките, които се разкриват в професионалните гимназии и в техникумите. Преди всяка учебна година следва да се анализира заедно с местния бизнес и синдикатите - да се види каква необходимост има от бъдещи професии и да се разкриват такива паралелки с такива специалности съобразно потребностите на бизнеса в региона.   - Правителството планира в новия бюджет увеличаване на пенсиите и на заплатите.  Има ли държавата ресурс за това увеличение и дали няма да се дебалансира бюджетът?
 Дали има ресурс, ще покаже анализът на финансовото министерство. Оттам ще кажат точно с колко процента ще може да се увеличат заплати и пенсии през 2013 г., но увеличение ще има.   - Имате ли данни – дали промените в Закона за държавния служител, които ограничиха бонусите, наистина постигнаха ефект на повишение на заплатите при чиновниците, както се твърди?
  - Категорично се постигна такъв ефект, аз имам наблюдения в социалната сфера. Средно в различните ведомства заплатите на държавните служители са се увеличили между 10 и 20%. Специално в социалната сфера - докато бях в отпуск, питах колегите от различните регионални структури, подчинени на социалното министерство – в Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане, в Главната инспекция по труда – всички имат увеличаване на работните заплати.   - За тези три години какво обобщено постигна ГЕРБ и с какво се гордеете като законодателство в социалната сфера?
  - Доста неща се направиха, имайки предвид, че действително това бяха едни много трудни години – най-тежкият период на икономическата криза в света, в Европа, включително и в България. Гордеем се най-вече, че запазихме финансова стабилност и това се отбелязва и от ЕС, от Европейската комисия, като непрекъснато има хвалебствия в чуждестранната преса за това. Не намалихме нито заплати, нито пенсии. Напротив – макар и с малко, всяка година увеличавахме нещо в социалната сфера. Миналата година увеличихме вдовишките добавки на пенсионерите. Тази година вдигнахме минималната пенсия – от 136 на 145 лв. От септември 2011 г. повишихме минималната работна заплата (МРЗ) – от 240 на 270 лв. А тази година от май отново я увеличихме – от 270 на 290 лв. С други думи - само за десет месеца вдигнахме МРЗ от 240 на 290 лв. - т.е. с 50 лв., въпреки че непрекъснато трябваше да спазваме финансова дисциплина. Догодина предвиждаме увеличаване на пенсии, ново увеличаване на МРЗ, на работните заплати. За тези три години ние не вдигнахме данъците, нещо, което се наложи в много европейски държави – да намаляват заплати и пенсии и да увеличават данъци.   - Дали ГЕРБ няма да плати цена за пенсионната реформа, която направи с вдигането на възрастта за пенсиониране?
  - Не. Аз мисля, че това беше правилна стъпка, защото пенсионна реформа през тези години се извърши във всички европейски държави, а и в момента текат такива процеси. Това е неизбежно във връзка с демографската криза и с увеличаването на средната продължителност на живота. Смятам, че това, което приехме законодателно, е в правилната посока, защото за разлика от други държави ние плавно увеличаваме с по 4 месеца всяка година стаж и възраст за мъжете и за жените. В някои държави това стана с по една година. Отнесено към другите европейски страни, ние не сме достигнали възрастта за пенсиониране, каквато е например в Холандия, Германия или Швеция. Там тя и за мъжете и за жените е 67 години.  - На какво ниво обаче сме спрямо средното в ЕС?
България е някъде в средата. Но е съобразено също и  че средната продължителност на живота у нас е по-ниска. Масово в другите държави реформата води до пенсиониране на 67 години. И има изравняване на възрастта между мъжете и жените - неизбежно и в България ще настъпи този момент.  - За първи път чуваме как една партия редовно прави дарения – ГЕРБ даде един милион на с. Бисер, миналата седмица 10 000 лв. на фермер в село Поляна, сега друг милион за Перник и т. н. Това нормална политика ли е – управляващата политическа сила да дарява на определени хора, изпаднали в нужда?
  - Това показва, че не използваме тези пари за семинари и за разни облаги, както предишните управляващи, които се криеха по скъпи петзвездни хотели на 3-4 дневни мероприятия, харчейки от партийните субсидии. Ние предпочитаме с тези пари да помогнем на нуждаещи се.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010