Договорените средства по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) възлизат на общо 1 839 514 758 евро, което представлява 56,1% от програмата за периода до края на 2013 г. Изплатените средства в началото на август възлизат на 1 066 335 448 евро, което представлява 32,5% от ПРСР, съобщиха от земеделското министерство. През тази година се приемат проекти по 5 мерки от програмата. За създаване на стопанства на млади фермери към момента са подадени 836 заявления на стойност около 20 млн. евро. Приемът продължава до 11 септември 2012 г., а разполагаемият бюджет е 40 млн. евро. По мярката  - плащания за земеделски стопани в необлагодетелствани райони са подадени са 702  заявления на стойност около 300 млн. евро. Приемът приключи на 24.08.2012 г. Разполагаемият бюджет е 215 383 016 евро.
По мярката  - Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти са подадени са 246  заявления, съсзаявена субсидия от 225 091 486 евро. Разполагаемият бюджет е 35 млн. евро.
По мярката „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" за подпомагане на засегнатите от наводнения общини са подадени общо 10 заявления, на стойност на субсидията 16 млн. евро. Разполагаемият бюджет е 16 млн. евро. По същата мярка са подадени общо 250 броя заявления на стойност около 500 млн. евро. Приемът приключи на 22.08.2012 г. Разполагаемият бюджет е 121 141 882 млн. евро. По мярката „Обновяване и развитие на населените места“ са подадени са 221 заявления на стойност 84 128 323 евро. Разполагаемият бюджет е 21 млн. евро. По втория прием (Наводненията в Хасково) са постъпили 11 заявления със стойност на исканата субсидия 7 967 929 евро. Разполагаемият бюджет е 8 млн. евро, съобщават от земеделското министерство..

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010