През второто тримесечие на 2012 г. превозените товари от сухопътния и водния транспорт на базата на сезонно изгладени данни се увеличават с 10.8% в сравнение с предходното тримесечие, а извършената работа, която е резултат от действителното разстояние, на което са превозени товарите, намалява с 1.6%. Това сочат предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ). Превозените пътници от сухопътния, водния и градския електротранспорт се увеличават с 2.4%, а извършената работа - с 0.3% спрямо първото тримесечие на 2012 година. През второто тримесечие на 2012 г. превозените товари от сухопътния транспорт нарастват с 1 688.5 хил. т, или с 6.9%, спрямо съответното тримесечие на 2011 година. Увеличение се наблюдава както при вътрешните, така и при международните превози - съответно с 4.8 и 12.0%. Извършената работа също отбелязва ръст от 15.2% и достига 7 271.8 млн. тонкиломентри, което основно се дължи на по-голямото средно превозно разстояние при международните превози. Увеличението на извършената работа при международните превози е с 30.7%, докато при вътрешните превози тя намалява с 21.6%.
Броят на превозените пътници от железопътния и автобусния транспорт през второто тримесечие на 2012 г. е 129 304.7 хил., или с 2.8% по-малко спрямо същия период на предходната година. Намалението на превозените пътници от железопътния транспорт е с 11.6%, а от автобусния транспорт - с 2.3%, и се дължи главно на вътрешните превози. Същевременно извършената работа е 3 093.4 млн. пкм или със 7.1% по-малко в сравнение с второто тримесечие на 2011 година. Намалението отново е в резултат на спада при вътрешните превози, като в железопътния транспорт той е 11.3%, а в автобусния транспорт - 9.3%.
При превозените товари от водния транспорт през второто тримесечие на 2012 г. се наблюдава спад от 13.6% спрямо съответното тримесечие на 2011 г. При морския транспорт, който през текущото тримесечие е извършвал само международни превози, намалението на превозените товари е с 30.3%, докато при речния транспорт е регистриран ръст от 2.4%. Извършената работа, измерена в тонкилометри, също отбелязва спад от 42.7% в сравнение с второто тримесечие на 2011 г. При морския транспорт намалението е с 46.8% и е в резултат не само на по-малкото количество превозени товари, но и на по-малкото средно превозно разстояние. Броят на превозените пътници от водния транспорт през второто тримесечие на 2012 г. се увеличава спрямо съответния период на предходната година с 16.3%, което се дължи както на морския, така и на речния транспорт. Същевременно извършената работа се увеличава с 25 хил. пкм(съответно превоз на един пътник на разстояние 1 км), или с 65.9%, в сравнение с второто тримесечие на 2011 г., но това е в резултат на по-дългото средно превозно разстояние на превозените пътници от морския транспорт.
През второто тримесечие на 2012 г. предприятията от градския електротранспорт са превозили общо 69 852.0 хиляди пътници. Спрямо съответното тримесечие на 2011 г. превозените пътници са с 0.2% по-малко. Извършената работа достига 318.5 млн. пътникокилометри и не отбелязва изменение спрямо съответния период на 2011 година.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010