Безработицата у нас стигна 12,3 на сто

21 Август, 2012 - 13:14 - Klassa.bg Rss - всички новини

Хората без работа у нас са достигнали 12,3% от всички българи в работоспособна възраст. Обезкуражените лица на възраст от 15 до 64 навършени години са близо 237 хиляди. Това представлява 14,4% от всички неактивни лица в тази възрастова група, които са над 1 милион 645 хиляди души.
Това показват данните на Националния статистически институт за икономическата активност на населението през второто тримесечие на годината. През второто тримесечие на годината безработните лица в страната са 409,5 хиляди, от които 243 хиляди са мъже и 167 хиляди - жени.В сравнение с второто тримесечие на миналата година броят на безработните се увеличава с 10 на сто.
Продължително безработни с повече от една година са 228 хиляди българи, или 55,6 на сто от всички безработни лица, като в сравнение с второто тримесечие на предходната година броят им се увеличава с 9,8 процента. Коефициентът на продължителна безработица се увеличава с 0,6 процентни пункта и достига 6,9 на сто през второто тримесечие на тази година.
През второто тримесечие на 2012 г. общият брой на заетите лица (на възраст 15 и повече навършени години) е 2 9 млн., а относителният им дял от населението на същата възраст - 46.2%. В сравнение с второто тримесечие на 2011 г. броят на заетите намалява с 32.3 хил., или с 1.1%, а относителният им дял остава почти непроменен. През периода второ тримесечие 2011 - второ тримесечие 2012 г. намаление на заетостта се наблюдава само при мъжете - броят на заетите мъже намалява с 2.1%, а относителният им дял от всички мъже на 15 и повече навършени години - с 0.6 процентни пункта. От всички заети лица през второто тримесечие на 2012 г. малко над 1 5 млн. (52.5%) са мъже и близо 1 39 млн. (47.5%) са жени.
С висше образование са 814.1 хил., или 27.9% от всички заети лица, със средно -1 773.1 хил.
От общия брой заети лица 3.5%  са работодатели, 7.3%  - самостоятелно заети (без наети лица), 88.4% - наети лица, и 0.7%  - неплатени семейни работници.
 Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 36.4%, съответно 40.1% за мъжете и 32.5% за жените. Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години (показател, включен в стратегия „Европа 2020”) остава на равнището от второ тримесечие на 2011 г. - 62.6% (65.4% за мъжете и 59.8% за жените), като при жените се увеличава с 0.4 процентни пункта, а при мъжете намалява с 0.4 процентни пункта. Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 481.3 хил., или 46.0% от населението в същата възрастова група, като в сравнение с второто тримесечие на 2011 г. се наблюдава увеличение на заетостта на жените от тази възрастова група.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010