Държавния дълг в края на март възлиза на 4 737.5 млн. евро, от които 1 556.7 млн. евро вътрешен държавен дълг и 3 180.8 млн. евро външен държавен дълг, съобщиха от Министерството на финансите.
В номинално изражение дългът намалява приблизително с 355 млн. евро спрямо предходния месец. Намалението на дълга се дължи основно на извършените плащания през месеца, както и на предсрочно погасяване на част от дълга към Световна банка.
Държавногарантираният дълг през март достигна до 563.7 млн. евро. Намалението на държавногарантирания дълг се дължи ...

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010