Комисията за защита на конкуренцията одобри постъпилите от „Метро кеш & кери България” ЕООД, „Билла България” ЕООД, „Кауфланд България” ЕООД, „Хит хипермаркет” ЕООД, „Максима България” ЕООД и „Пикадили” ЕАД предложения за поемане на задължения по чл. 75 от ЗЗК.
Комисията установи, че предложените от страните задължения водят до бързото и ефективно предотвратяване на опасността за конкуренцията и съдържат конкретни мерки за възстановяване на конкуренцията на пазара.
Разследването срещу веригите за картел започна на фона на оплаквания на доставчиците им за налагане на неизгодни условия. В сключените между търговските вериги и техните доставчици вертикални договори за доставка на определени стоки КЗК установи наличието на клаузи, свързани преди всичко с ценообразуването на доставяните стоки, които създават задължения и ограничения за доставчиците в рамките на отношенията им с всяка от веригите.
Комисията счита, че едновременното и успоредно присъствие на тези клаузи в договорите на различни търговски вериги с едни и същи доставчици би могло да доведе до възникване на съзнателна координация в поведението на предприятията без изрично споразумение или директни контакти между тях.
Чрез подобна съгласуваност би се постигнало уеднаквяване на търговската и маркетинговата им политика на пазара за доставка на стоки. Навременното отстраняване на тази възможност е от ключово значение за нормалното функциониране на конкуренцията.
На основание чл. 75, ал. 1 от ЗЗК всяка от ответните страни в производството предложи поемане на задължения чрез конкретни действия, с които да се постигне преустановяване на поведението, което беше предмет на предявеното им твърдение за нарушение. Поетите и одобрени от КЗК задължения се изразяват основно в премахване на проблемните клаузи в договорите и общите условия на търговските вериги и техните доставчици.
На предприятията е определен срок,  в който да изготвят и представят на комисията новите редакции на съответните договори, както и срок за въвеждане на тези условия в отношенията си с доставчиците.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010