44% от пълнолетните българи смятат, че в последните няколко месеца уличната престъпност у нас расте.  Това сочат данните от специалното социологическо проучване на „Галъп интернешънъл“ по поръчка на в. „Класа“.
Сравнителните данни за оценките на българското население на уличната и организираната престъпност показват известно повишаване на общественото безпокойство. През есента на 2010 година регистрирахме индикации за успокояване на българите по отношение на престъпността. Тогава над една четвърт (27%) от пълнолетното население на страната смятаха, че битовата престъпност е по-скоро в низходяща тенденция. Над една трета пък бяха настроени оптимистично и по отношение на организираната престъпност – те смятаха, че организираната престъпност намалява.
Тазгодишното издание на изследването разкрива почти двоен ръст в дела на българите, които забелязват по-голяма улична престъпност – от 26% през 2010 година на 44% през настоящата 2012 г. Този ръст е за сметка на дела на смятащите, че битовата престъпност намалява или остава без промяна.
Подобни са и нагласите на обществото за организираната престъпност. 39% от пълнолетните българи смятат, че организираната престъпност се интензифицира в последните няколко месеца. За сравнение преди две години тази нагласа беше споделена от 23% от българите.
Българите над 55-годишна възраст, жителите на селата, но също и занимаващите се със собствен бизнес са сред тези, които споделят по-сериозни притеснения от покачваща се според тях самите битова и организирана престъпност. Почти 60% от българите над 55 години смятат, че в последните месеци се случват повече престъпления от битов, уличен характер – кражби, обири и др. 48% от същата група българи (над 55-годишна възраст) са на мнение, че и организираната престъпност расте.
Сред малко по-спокойните по отношение на престъпността са българите между 26- и 40-годишна възраст и висшистите. Около една пета от тези българи смятат, че престъпленията от битов характер намаляват в последните няколко месеца. 
Въпреки че според почти половината от българите битовата престъпност е в нарастваща тенденция в последните месеци, донякъде успокоително е, че делът на българите, срещу които реално е било извършено престъпление, не е по-висок от измереното в последните няколко години. 9% от населението на страната заявяват, че в последните 3 месеца те лично или член на тяхното семейство са станали потърпевши от престъпление.  Относително повече пострадали от престъпление откриваме сред жителите на столицата, малките градове и пенсионерите. Най-честите престъпления, за които споменават потърпевшите, са кражби от дома и джебчийски кражби.Изследването е проведено през първите десет дни на юли, национално представително е и обхваща 1007 пълнолетни българи чрез пряко интервю по домовете. Един процент от извадката отговаря на 58 хиляди души, максималното стандартно статистическо отклонение при 50-процентните дялове е ±3%. Методиката е сравнима с всички ежемесечни редовни сондажи на „Галъп интернешънъл” в България от 1992 година.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010