Европейската комисия ще представи в ранния следобед днес
докладите си за напредъка на България и на Румъния от 2007 г.
насам по механизма за сътрудничество и оценка.
За първи път докладите ще бъдат разглеждани и променяни по
същество на заседание на еврокомисарите тази сутрин. Според
черновите на двата документа, България е предприела основните
реформи в наблюдаваните области и получава 18 месеца (до края на
2013 г.), за да ги приложи. За Румъния се налага увеличаване на
броя на докладите, като следващият ще бъде още в края на тази
година, а догодина могат да се очакват и повече от два доклада.
За нашата страна е записано, че през петгодишния период на
наблюдение е показана възможност за поемане на сериозни крачки
при наличието на ясна политическа посока. Допълва се, че
реформата в полицията е довела до повишено доверие от страна на
европейските партньори. ЕК добавя, че в България механизмът е
допринесъл сериозно за реформите в страната. На няколко места в
документа се отбелязва, че общественото мнение у нас подкрепя
решително работата на механизма и намира полза от неговото
приложение. България е на път да постигне целите на механизма,
пише в документа.
Комисията препоръчва предстоящите избори на нов Висш
съдебен съвет, нов главен прокурор и нов председател на
Върховния касационен съд да послужат за основа в осигуряването
на пълна независимост на съдебната система. Комисията е критична
към възможностите на съдебната власт и прокуратурата да се
проверяват и наказват сами, освен под обществен натиск. ЕК пише,
че настоящият ВСС е загубил легитимност да представлява
съдебната власт.
За първи път от въвеждането на механизма, към София и
Букурещ се предприема различен подход в оценката, като за
Румъния в документа е използвана условната формулировка, че
евентуално и тепърва страната би могла да постигне поставените
от Брюксел цели.
За Румъния се посочва, че има нужда от спешни мерки, които
да възстановят доверието на ЕС към Букурещ. Препоръките към
Румъния са изложени в шест раздела с общо 30 точки и заемат три
страници от доклада. Комисията изразява тревога от последните
събития в държавата и изисква незабавни конкретни действия.
Според ЕК настоящата обстановка показва, че румънските реформи
не са необратими и устойчиви. Румъния трябва да възстанови
уважението към върховенството на закона; доверието на
европейските партньори може да бъде възстановено, само ако се
докаже, че върховенството на закона стои над политическите
интереси, пише в работния документ.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010