46 проекта на закони са включени в законодателната програма на правителството за втората половина на 2012 г. От тях четири са ратификации на международни споразумения, меморандуми и договори. Девет са проектите на нови закони, а останалите – за изменение и допълнение на съществуващи. Още през лятото министърът на финансите ще внесе за разглеждане законопроект за публичните финанси. Целта му е да се усъвършенства бюджетният процес и да се въведат фискални правила и ограничения, които да гарантират дългосрочна устойчивост на публичните финанси. Законопроектът за държавния бюджет за 2013 г., както и предложенията за промени в данъчните закони ще бъдат гледани от кабинета през септември, уточниха от правителствената прессслужба.
Министър Томислав Дончев ще предложи проектозакон за управление на средствата от Европейския съюз. Концепцията за изготвянето му беше одобрена от правителството по-рано през годината. Целта на проекта е да уреди административноправните и гражданскоправните отношения във връзка с управлението на средствата от ЕС през програмния период 2014-2020 г., както и някои аспекти, свързани с изпълнението на оперативните програми през настоящия програмен период.
Предстои да бъде разгледан проект на закон за ограничаване измененията на климата. С него ще бъдат въведени европейски и международни механизми за гарантиране на намаляването на емисиите на парникови газове и ще се осигури дългосрочното планиране на мерки за адаптация към климатичните изменения. Министърът на земеделието и храните ще внесе нов закон за защита на растенията, с който ще се постигне максимално съответствие с актовете на европейското законодателство в областта на растителната защита. Ще бъде предложен и нов закон за физическото възпитание и спорта, който да съобрази нормативната регламентация със съвременните социално-икономически тенденции в развитието на системата на физическото възпитание и спорта. 

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010