Остават неусвоени над 55 млрд. евро от европейските структурни фондове. Размерът на фондовете, които субсидират малките и средните предприятия, от 17 милиарда евро през 2000 г. е намалял на 3 милиарда през 2010 г., се посочва в анализ на Европейската бизнес организация BUSINESSEUROPE, представен на специална пресконференция в Брюксел, в която от българска страна участва изпълнителният председател на БСК Божидар Данев, съобщиха от камарата във вторник. Организацията дава предложение за излизане от кризата, в което се очертават пет стъпки към възстановяване на доверието. Предложенията ще бъдат връчени на президента на Европейския съвет Ван Ромпуй и на президента на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу по време на среща на високо равнище с представители на BUSINESSEUROPE.
За да оцелее Европа, трябва да се създадат условия за запазване на стабилността на еврото, да се подобри публичното финансиране за бизнеса, да се ускорят структурните реформи в държавите членки и да се насърчат частните инвестиции. Това са част от предложенията на организацията. В предоставения анализ се прогнозира официалната безработица в еврозоната за април 2012 г. да достигне 11%, което ще е най-високото ниво за последните 20 години. Това означа, че 17,4 млн. европейски граждани са без работа. Младежката безработица в ЕС е над 20%, т.е. 5 млн. млади хора в момента са без работа, а в близко бъдеще нивото на младежката безработица може да достигне до 10 млн. в дългосрочен план. Над 680 000 фирми са фалирали през 2009 г., което се отразява върху 7 млн. работни места. В документа се посочва, че доходите на европейците са 50% по-ниски от тези в САЩ. Затова минималната цел пред ЕС е да удвои дългосрочно годишното темпо на растеж от 1,25% до 2,5%. Това би довело до откриване на 1,4 млн. нови работни места всяка година, основани на продуктивния растеж от 1,9%. Така ще се гарантира пълна заетост в Европа до 2020 г. В документа се посочва необходимостта от създаване на ясна, стабилна и атрактивна бизнес среда, основана на прозрачни регулации, които да осигурят възможности за инвестиции, иновации и увеличение на продукцията. Но като първа стъпка за излизане от кризата се определя защитата на общата европейска валута. Еврото създава безпрецедентна стабилност на цените и се отразява на инфлацията в еврозоната с около 2% от началото на монетарното обединение, сравнено с еквивалента на 2,4% в последните 6 години, предшестващи въвеждането на еврото. Увеличаването на търговията между членовете на еврозоната и ползата от самостоятелната валута са оценени между 5% и 20%. Единната валута е спестила такси от 20 до 25 млрд. евро на година. Затова от бизнес организацията смятат, че ЕЦБ трябва да продължи да настоява за финансова и парична стабилност, действайки като заемодател. Тя трябва да подкрепя инвестициите за ограничено време, докато други средства са на място, ангажирани от суверенните дългови пазари. В документа се предлага европейският механизъм за отпускане на директни заеми да бъде поставен под строг надзор и да се пристъпи към реформи в банковия сектор на Стария континент.
Членовете на ЕС имат среден бюджетен дефицит от 4,5%, доста над максималния лимит - 3%, съгласуван от членовете на ЕС, като част от Пакта за стабилност и растеж. Правителството на ЕС харчи 10 пъти повече по обслужване на дълга, отколкото за финансиране на изследователски проучвания. Затова е необходимо чрез структурни реформи да се увеличи БВП на ЕС с над 7% до 2020 г. и да се създадат 11 млн. работни места.
До 2020 г. са нужни 1 трилион евро за развитие на трансевропейските енергийни, транспортни, информационни и комуникационни мрежи. Към настоящия момент по-малко от 10% от текущия бюджет на ЕС са пряко насочени в дългосрочен план към инвестиции в науката, иновациите и ученето през целия живот, както и към инфраструктурните проекти. От бизнес организацията са изчислили, че данъци върху финансовите транзакции ще доведат до намаляването на БВП до 1,76%. Затова настояват да се отмени предложението за данъка върху финансовите транзакции, който би довел до повишаване на цените. Същевременно трябва да се повиши атрактивността за инвестиции в частния сектор за широкомащабни и дългосрочни проекти. Реформи са нужни в пенсионните и застрахователните фондове. Необходими са ясни регламенти за банковото финансиране, категорични са от BUSINESSEUROPE.
Всяка година се възлагат обществени поръчки, чиято стойност възлиза на 18% от БВП на ЕС, като бизнесът трябва да се съобразява с множество различни процедури, се коментира още в анализа. Компаниите отделят около 289 млн. евро всяка година за защита на своите патенти в различни европейски страни. Заради тази висока цена много от фирмите се въздържат от модернизация. Същевременно цената на електроенергията за промишлеността се е повишила с 45% през последните 10 години. Развитието на енергийния пазар, който да осигури енергия на конкурентни цени, става все по-важен фактор за конкурентоспособността. С развитието на единния пазар в ключови области и чрез намаляването на административната тежест могат да се добавят 800 млрд. евро към БВП на Европа, коментират от организацията. От BUSINESSEUROPE предлагат да се създаде единен дигитален пазар, което ще ускори двукратно изхода от кризата, да се улеснят начините за възлагане и изпълнение на обществените поръчки, да се създаде единна патентна система в ЕС, за да се гарантира ефективността на разходите, качеството и правната сигурност за всички предприятия в Европа, както и да се създаде единен трудов и енергиен пазар до 2020 г.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010