Лошите и преструктурираните кредити в банковата система отчетоха пореден скок. Само за месец май те се увеличават с нови 160 млн. лв. до общо 9,9 млрд., показа статистиката на БНБ. Това като че ли обаче не е новина, тъй като от началото на годината тенденцията е все такава. Единствено през декември имаше спад, но това се оказа епизодично явление за последните три години и не доведе до постоянен тренд. Като дял от всички отпуснати лошите и преструктурираните заеми нарастват съвсем минимално за месец - от 23,43% от всички отпуснати на 23,65%.
Най-сериозно е покачването в кредитирането за фирмите – на годишна база те растат с 6,1% през май т.г. (5,3% ръст през април 2012 г.) и в края на месеца достигат 33,883 млрд. лв. За домакинствата са отпуснати общо 18,788 млрд. лв., като спрямо същия месец на 2011 г. намаляват с 0,8% (0,8% годишен спад през април). Лекият ръст при жилищните заеми също се запазва. В края на май в тази графа са отпуснати 8,777 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 0,4% при 0,5% ръст през предходния месец. Най-голям е спадът при потребителските кредити – те намаляват с 1,2% до 7,462 млрд. лв.
По дял на лошите кредити бизнесът остава първенец. От отпуснати 24,69 млрд. лв. (като се извадят овърдрафтите, тъй като при тях се счита, че няма лоши кредити) 6,38 млрд. са с проблеми в обслужването или са преструктурирани. Това прави 25,84%, или всеки четвърти. При потребителските делът на лошите заеми е 19,57%, или 1,46 млрд. лв., и бележи лек спад от април, когато бяха 19,82%. При жилищните всеки пети попада в тази графа – 20,5%, или 1,86 млрд. лв.
Така с тези 160 млн. лоши кредити през май от началото на годината цифрата е набъбнала с 818 млн. лв., като най-голям бе месечният скок през март – цели 394 млн. лв. На годишна база през май скокът е със 1,99 млрд. лв. Припомняме, че според статистиката на централната банка лоши заеми са само тези с просрочие над 90 дни, които в края на март са 16,21%, или в цифри това прави 9 млрд. лв. при собствен капитал на банковата система от 10,5 млрд. лв. и активи за 78 млрд. лв.
По отношение на кътането на бели пари за черни дни съществени промени в нагласите няма. Депозитите на фирмите в края на май са 13,767 млрд. лв. Леко се понижава темпът, с който фирмите спестяват – на годишна база за петия месец на годината ръстът е със 7,2% при 9,4% през април 2012 г. Влоговете на домакинствата обаче си поддържат стабилно ниво на нарастване над 10%. Към май сме скътали в банките 32,073 млрд. лв., или с 13,6% скок спрямо същия месец на 2011 г., показаха още данните на БНБ. Толкова беше покачването им и през април. Само миналата година в трезорите влязоха над 4 млрд. лв. влогове.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010