Икономическият ръст на България се „успокоява“ до 0,5%

21 Юни, 2012 - 14:00 - Klassa.bg Rss - всички новини

Икономическият ръст на България тази година ще е 0,5%, през 2013 г. едва 1,5% при темп от 1,7 на сто през миналата година. Това става ясно от последния тримесечен анализ за икономиката на страните от Централна и Източна Европа, подготвен от анализаторския екип на УниКредит. На практика това е три пъти по-скромен растеж спрямо заложената цифра от финансовата институция в началото на тази година за 1,5%.
Според доклада на УниКредит БВП на България през тази година ще възлиза на 39,4 млрд. евро, а през 2013 г. ще достигне 40,8 млрд. евро. През първото тримесечие на 2012 г. растежът на БВП се забави близо до нулата, след като износът загуби позиции. След сигналите за забавяне на растежа в еврозоната и световната икономика като цяло България, изглежда, ще остане относително изоставаща в региона на Централна и Източна Европа. Сред причините за това са задържащият ефект върху вътрешното търсене от намаляването на задлъжнялостта и незавършилата корекция на пазара на недвижими имоти. Пречка пред възстановяването на България е и голямата експозиция на страната към Гърция, отчитат експертите.
Оценките на УниКредит са малко по-песимистични от тези на друга голяма финансова институция у нас. Само преди десетина дни от Райфайзенбанк (България) запазиха прогнозата си за 1% нарастване на БВП през тази година. Последните цифри на Световната банка пък сочат икономически ръст у нас от 0,6% тази година и по-силно ускоряване от 2,5% и 3,3% през 2013 и 2014 г. съответно. През пролетта МВФ коригира оценката си в посока надолу – според експертите през 2012 г. БВП у нас ще расте с 0,8%, докато преди очакваха 1,3%.
Официалната прогноза на правителството залага на 1,4%.
Инфлацията в края на 2012 г. ще достигне 2,9%, а средно за цялата година ще бъде 2,2%, а догодина прогнозата е за 2,5%, изчисляват още от УниКредит. Още през март и април инфлационните очаквания за годината бяха леко повишени основно заради заявените намерения от страна на държавния регулатор да повиши цените на електроенергията. Според доклада бъдещата инфлация ще бъде движена основно от вътрешни фактори, като най-голямо влияние ще оказва пазарът на труда. Ценовият натиск обаче, идващ от пазара на труда, ще остане под контрол през следващата година, смятат икономистите. Причината е, че реалните доходи при всички случаи ще нарастват с малки стъпки. Освен това безработицата се очаква да остане на нива от над 12% през следващите две години.
„Има известно поле за разхлабване на целите за ограничаване на дефицита, което правителството би могло да използва за увеличаване на капиталовите разходи и повишаване на вътрешното търсене като цяло“, коментира Кристофор Павлов, главен икономист на УниКредит Булбанк. Според него обаче ефектът от това ще бъде твърде скромен, за да се предотврати стагнацията във вътрешното търсене и да се стигне до някакъв забележим ръст в заетостта.
От началото на годината финансите на публичния сектор показаха значително подобрение, се посочва още в оценките на финансовата институция. Бюджетният дефицит с натрупване за първите четири месеца на годината намаля до едва 0,3% от БВП в сравнение с вече много ниската стойност от 0,7% преди година. Въпреки стагниращото вътрешно търсене фискалните приходи отчетоха впечатляващ ръст от 7,4% спрямо първите четири месеца на миналата година. Увеличението се дължи най-вече на повишението от 22% в приходите от ДДС. „Докато комбинацията от по-силен внос и по-слаб износ изигра известна роля за увеличаването на приходите от ДДС, то подобрената събираемост на данъците има основен принос за този положителен резултат“, обясни Кристофор Павлов. Той допълни още, че въвеждането на отдалечена връзка между касовите апарати на практически всички търговски обекти в страната и системите за контрол на Националната агенция по приходите в края на март са спомогнали за повишаване на приходите от ДДС с 35% през месец април.
В доклада на УниКредит се посочва, че правителството ограничава разходите за текуща издръжка не само за да поддържа бюджетния дефицит под нивата, определени от Пакта за стабилност, но и за да може да осигури допълнителна възможност за капиталови разходи в страната. Фокусът на държавата все повече се насочва към увеличаване на инфраструктурното строителство. Разходите за заплати и текуща издръжка, включително и осигурителните вноски, изплащани от хазната, нараснаха с едва 0,7% на годишна база. Това позволи капиталовите разходи да бъдат увеличени с 13,1% през първите четири месеца на 2012 г. спрямо същия период на миналата година след спад от 13,4% за цялата 2011 г.
Въпреки че капиталовите разходи се очаква да продължат да растат през втората половина на годината, не се очаква да има рискове за изпълнение на бюджета. Така прогнозите на икономистите на УниКредит са за бюджетен дефицит от 2% от БВП в края на годината.
Анализаторският екип на банката очаква през втората половина на 2012 г. или в началото на следващата година кредитният рейтинг на България да бъде повишен. Ако това се случи, приоритетът на правителството най-вероятно ще се измести от редуциране на цената на финансиране към осигуряване на по-голяма част от нужните обеми нов дълг на външните пазари, за да се увеличи вътрешната ликвидност и по този начин да се подобрят условията за емитиране на нов дълг в реалната икономика.
На правителството предстои да посрещне плащане по външен дълг през януари 2013 г. в размер на 818 млн. евро (или 2% от БВП за 2012 г. ). С оглед на повишената несигурност на световните пазари Министерството на финансите е оставило всички варианти за посрещане на плащането по това задължение широко отворени – бюджет 2012 предвижда емисия еврооблигации в размер на 1 млрд. евро, емисиите на ДЦК трябва да достигнат сумата от 625 млн. евро, а използването на средства от фискалния резерв остава като последна възможност.
Все още не е ясно каква комбинация от тези три инструмента ще бъде използвана, но според икономическия екип на УниКредит ведомството на Симеон Дянков ще излезе на пазара на еврооблигации при първа възможност, като по този начин запази вътрешната ликвидност без промяна.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010