Стартира конкурсът за “БДЖ–Товарни превози”

12 Юни, 2012 - 15:11 - Klassa.bg Rss - всички новини

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) обяви публично оповестен конкурс на един етап за продажбата на 100% от капитала на “БДЖ–Товарни превози” АД, София, собственост на “Холдинг БДЖ” ЕАД. Конкурсната документация, която не съдържа информационния меморандум на дружеството, се закупува в срок до 20 дни от датата на обнародване на решението в Държавен вестник. До участие в конкурса ще бъдат допускани стратегически и финансови инвеститори, уточниха от АПСК.
Стратегическите инвеститори трябва да осъществяват дейности по извършване на железопътни превози на товари за последните 10 години. Освен това е необходимо те да притежава лиценз за извършване на железопътни услуги и сертификат за безопасност, както и да имат оборот от основна дейност през всяка от последните три години най-малко 400 млн. евро.
За финансовите инвеститори е поставено условието да притежава дялови участия в други дружества на обща стойност не по-малко от 1 млрд. евро. Освен това те трябва да притежават собствен капитал не по-малко от 20 млн. евро. При определяне на победителя в конкурса решаваща ще е цената. Тя ще се оценява със 70 точки, а предлаганите инвестиции с 30 точки, става ясно от условията, публикувани от приватизационната агенция. Срокът за подаване на обвързващи оферти е 15.00 часа на 135-ия ден от датата на обнародване на решението в Държавен вестник, а депозитът за участие е 20 млн. евро. До участие в конкурсната процедура не се допускат консорциуми, офшорни дружества, както и лица, които имат непогасени, изискуеми публични задължения към българската държава, които са в ликвидация, обявени в несъстоятелност или са в производство за обявяване в несъстоятелност, както и осъдени за банкрут.
Бъдещият инвеститор ще трябва да поеме и социални ангажименти, които няма да подлежат на предоговаряне. Това са изискванията в срок от 3 години да запази средногодишния брой работници и служители в дружеството. Освен това за същия период бъдещият купувач трябва да поддържа разходите за труд на равнището, на което са те към датата на прехвърляне на собствеността.
Продажбата на дружеството стана особено актуална заради тежкото финансово положение на БДЖ, което доведе до рестрикции и съкращения на служители. Успешната приватизация на “БДЖ-Товарни превози” стана едно от условията Европейската комисия да одобри отпускането на поредния заем за модернизацията на българските железници. Тяхното ръководство твърди, че товарните превози, които никога не са били на печалба, имат активи за 320 млн. лв. и могат да се продадат за 200 млн. лева. Световната банка имаше готовност да отпусне 460 млн. лева държавно гарантиран заем за БДЖ, но ЕК иска компанията да разполага с поне половината средства като собствено финансиране. Продажбата на товарните превози е и единственият начин да се намерят пари за германския заем от 190 млн. евро, с които са купени електрическите мотриси “Дезиро”.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010