СЕВ разгледа и одобри проекта на позиция на България за заседанието на Съвета на министрите по енергетика на 15 юни 2012 г. в Люксембург, съобщиха от правителствената пресслужба.

Основните теми, които ще разгледат министрите, ще бъдат предложенията за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската енергийна инфраструктура и за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на дейностите по търсене, проучване и добив на нефт и газ в морски райони. Министрите ще разгледат и Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно "Възобновяемата енергия: основен фактор в Европейския енергиен пазар" и ще подпишат Заключения, свързани със Съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно "Енергийна пътна карта 2050 г. "
СЕВ разгледа и прие и проекта на позиция на страната за заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство на 18 юни т.г. в Люксембург.
Сред темите в дневния ред на заседанието са Реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2013 г., по която се очаква Председателството да представи Доклад за напредъка. Очаква се да се проведе дебат на държавите членки по предложението за Регламент относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, както и Комисията да представи Доклад до Европейския парламент и Съвета за въздействието на Регламент (EО) № 1/2005 на Съвета относно защитата на животните по време на транспортиране. /БГНЕС /www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010