Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ обяви одобрените за финансиране проекти в рамките на традиционната Национална кампания „За чиста околна среда”, съобщиха от Министерството на околната среда и водите /МОСВ/.
През тази година за участие в конкурса са постъпили 1450 проекта, а са одобрени 199 проекта на обща стойност 1 500 000 лева, от които 103 са на общини и кметства, 54 – на училища, и 42 – на детски градини.
Проектите на общините са на стойност 10 хиляди лева. За първи път тази година за проектите на детските градини и училищата сумата е завишена на 5 хиляди лева, като не се финансират разходи за поддръжка на сградите и училищните дворове, а е въведен задължителен критерий предвидените в тях дейности да обслужват пряко образователния процес и да бъдат насочени към повишаване на екологичната култура и знанията за опазване на околната среда.
Голяма част от проектите предвиждат почистване на определени участъци, тяхното озеленяване и създаване на зони за отдих, както и подобряване на жизнената среда в населеното място. Предвидени са мерки за предотвратяване на повторно замърсяване, стопанисване и бъдещо поддържане на предложените за изграждане обекти.
Изпълнението на финансираните от ПУДООС проекти ще бъде проследено и в края на годината ще бъдат представени най-добрите резултати.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010