131 души са осъдени за трафик на хора 2011 година

30 Май, 2012 - 10:48 - Klassa.bg Rss - всички новини

Правителството прие Националната програма за 2012 г. за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите му, предаде репортер на БГНЕС.

Акцент в програмата е поставен върху активното провеждане на местните политики за борба с трафика на хора, организационно изграждане и развиване на дейността на местните комисии за борба с трафика на хора в Бургас, Варна, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Русе и Сливен и създаване на местна комисия в Благоевград, който се оценява като град с повишени рискови фактори за трафик на хора. Ще се проучват възможностите за създаване на комисии и в други области на страната, като се търси институционално и финансово партньорство с местната власт.
Планирано е също изграждането на приют за временно настаняване на пълнолетни жертви на трафик в София, който да се ползва и като транзитен при насочването и обгрижването на жертвите. Средствата за това ще са от бюджета на Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) и по проекти и програми.
Една от основните цели на програмата е повишаването на осведомеността на обществото и рисковите групи по проблема. Няколко информационни кампании за превенция предвижда НКБТХ. Те са основно по отношение предотвратяването на трафика с цел трудова и сексуална експлоатация и на жени с цел продажба на бебета.
За повишаване капацитета на институциите са предвидени специализирани обучения на доброволците към местните комисии, на полицаи, прокурори, съдии и служители на ДАНС и НСлС, на трудови посредници от дирекциите "Бюро по труда". Надграждащо обучение е предвидено и за екипите на кризисните центрове за обучение на деца, жертви на трафик.
С цел преодоляване на последиците от трафика на хора и реинтегриране на жертвите в обществото, ще бъдат разработени специални програми за трудова заетост на пострадалите. Междуведомствена група ще изготви механизъм за предоставяне на пакет от социални услуги за жертвите на трафика за подпомагане на реинтеграцията им.
Програмата съдържа и предложения за законодателни промени, насочени към подобряване на ефективното противодействие на трафика на хора в България и към подкрепа на жертвите.
Увеличеният брой на идентифицираните жертви на трафик показва повишаване на доверието им към държавните институции. Това е едно от заключенията в отчета на Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет за 2011 г.
В отчета е записано още, че България продължава да бъде страна източник на жертви на трафик на хора. В последните години е транзитна и страна крайна дестинация най-вече по туристическите курорти и граничните региони. Най-често български жени и деца стават жертви на трафик на хора с цел сексуална експлоатация, а мъжете биват трафикирани основно с цел трудова експлоатация. В доклада се посочват и останалите сфери за трафик – жени, обикновено от ромски произход, са принуждавани да продават новородените си деца в чужбина; децата – да просят или да извършват дребни кражби и джебчийство.
През изминалата година в Националната комисия са постъпили 56 сигнала за трафик на хора, като общият брой на жертвите по тези сигнали е 144. Нараснал е броят на осъдените за трафик на хора на 131 (спрямо 125 за 2010 г.). Седем лица са осъдени на лишаване от свобода на 10 и над 10 години и финансова глоба над 20 000 лв. Общият размер на отнетото имущество от наложени осъдителни присъди за трафик на хора през годината възлиза на 146 159 лв.
През изминалата година националната политика за борба с трафика на хора е била насочена изключително към развиване на системата за закрила на жертвите чрез изграждане на институционалния капацитет и заложените в Закона за борба с трафика на хора мерки – активна подкрепа на жертвите чрез Националния механизъм за насочване на жертви на трафик и два държавни приюта за временно настаняване на жертви на трафик във Варна и Бургас. Националната комисия подкрепи реализирането на местните политики за борба с трафика на хора, реализира пет информационни кампании на национално ниво за превенция на трафика на хора и укрепи международно сътрудничество с Австрия, Холандия, Франция, Великобритания и Белгия.
В доклада се отчита, че основните държави - крайна дестинация за жертви на трафик на хора през 2011 г., остават Холандия, Белгия, Германия, Гърция, Испания, Австрия, Франция, Италия, Кипър, Полша. Наблюдава се увеличение на броя на жертвите на трафик към страните от Северна и Централна Европа, предимно Швеция (трудова експлоатация), Чехия (трудова и сексуална експлоатация) и Великобритания (джебчийство), дължащо се на ефекта от икономическата и финансова криза в Европа. Особено уязвима група на потенциални жертви на трафик остава ромското население.
Запазва се и целта за трафикирането в Холандия, Белгия, Германия, Гърция, Испания, Франция и Полша – за сексуална експлоатация; в Гърция, Великобритания и Австрия – за джебчийство; Гърция, Испания, Италия, Германия, Швеция и Чехия – за трудова експлоатация; Гърция – за продажба на новородени. /БГНЕС /www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010