Правителството предостави на община Велико Търново за срок от 10 години управлението на построената през 1230 г. църква "Св. 40 мъченици" и Мавзолея-костница в града, съобщиха от правителствената пресслужба.

Двете религиозни сгради са част от т. нар. Велика лавра във Велико Търново, която до момента се управлява от Министерството на културата. Идеята на общинското ръководство е паметниците на културата да бъдат популяризирани, включени в културния календар на общината и да станат един от основните туристически обекти в града.
Общината получи и правото на собственост върху бившето помощно възпитателно училище – интернат в с. Габровци. Намерението на местната власт е базата да бъде използвана за изграждането на центрове за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства и с умствена изостаналост, като за целта ще се търси финансиране по европейски програми.
Община Павел баня получи за управление имот – публична държавна собственост, в с. Долно Съхране. Площта на имота е 7980 кв. м и в него са построени едноетажна административна сграда, склад и два гаража. До момента имотът е управляван от МВР и е бил складова база на Гражданска защита. Общината ще го използва за съхранение на лични защитни средства. Община Варна ще стопанисва Аспаруховия парк в града. Местното ръководство разполага с адекватен финансов ресурс за пълноценното му управление и има инвестиционни намерения, свързани с Плана за регулация и застрояване, включващ две устройствени зони – за парк, обществено обслужване, комплекс "Детски свят", спорт, археологически обект "Аспарухов парк", атракционни обекти и др. и зона за парк, атракционен комплекс "Аквапарк" и стопанско обслужване на парка.
По нейно искане община Хаджидимово получи три имота в с. Теплен и по един в землищата на селата с. Нова Ловча, Гайтаниново, с. Беслен и с. Петрелик – Перица. Терените, застроени с административни сгради, вишки, конюшни и гаражи, от години не се използват от "Гранична полиция" и са с отпаднала нужда за МВР.
За срок от пет години община Бургас получи безвъзмездно за управление имоти - публична държавна собственост. Те се намират в кв. "Сарафово" в града и попадат в обхвата на рибарското пристанище. Общинската управа ще кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" за реализирането на проект за реконструкция и модернизация на пристанището. На днешното заседание правителството промени от частна държавна в публична държавна собственост статута на имот в Плевен. Двуетажната сграда с площ от 98 кв. м се намира на ул. "Даскал Димо" №18. Тя ще бъде ползвана за нуждите на Специализираната дирекция "Оперативни технически операции".
Правителството даде право на "Български пощи" ЕАД да продаде три имота – поща в с. Сандрово, община Русе, както и три помещения в административната сграда в имота, автоматичната интерпоща в пешеходната връзка на НДК и три помещения и сутерен в едноетажна сграда в с. Бели Осъм, община Троян. Имотите са изгубили първоначалното си предназначение и функции, а поради липсата на финансово обезпечение за поддръжката им, се амортизират и разрушават. Същевременно за тях се плащат данъци и такси и се правят разходи за охрана. Продажбите ще се извършат по цени, определени от независим оценител. С две други решения имоти – публична държавна собственост, предоставени за управление на НК "Железопътна инфраструктура", бяха обявени за имоти – частна държавна собственост. Три от имотите (4849 кв. м) се намират около гарата в Димитровград, но извън района, в който са разположени обектите на железопътната инфраструктура, а другият е бивше разтоварище в Дупница (12 133 кв. м), през което не минават кабели и съоръжения на жп инфраструктурата. Имотите нямат функционално и технологично значение за сигурността и осъществяването на железопътните превози.
Поради отпаднала нужда правителството отне от Държавната агенция "Архиви" правото на управление върху имот – публична държавна собственост, и го обяви за частна държавна собственост. Имотът представлява самостоятелни обекти от сграда, намираща се на ул. "Петкова нива" №5 в Габрово, и ще се управлява от областния управител. /БГНЕС /www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010