Европейската комисия понижи очакванията си за растежа на икономиката в България за тази година до 0.5% и до 1.9% за следващата. Това се посочва в пролетната прогноза на комисията за растежа в ЕС, разпространена в петък.   Това е второто понижение на прогнозата за страната ни в рамките само на два месеца и третото от есента на миналата година. В края на февруари в междинния си доклад ЕК посочи, че очаква ръстът на икономиката в България тази година да е 1.4%. Есенната прогноза на комисия бе още по-оптимистична за българската икономика - експертите очакваха ръстът през годината у нас да е 2.3%.   В средата на април Международният валутен фонд (МВФ) също понижи очакванията си за икономическия растеж на България. От фонда очакват през тази година БВП да се повиши с 0.8%, а през следващата – с 1.5%.   Симптоми за влошаване на икономическата ситуация в страната ни се наблюдават отчетливо от началото на годината. Според разпространените от НСИ предварителни данни за износа на България към ЕС бе отчетена ясна тенденция на спад, което се свързва с намаленото търсене на български стоки в страните от общността заради икономическата стагнация там. Износът към ЕС, което е 66% от целия износ, бе основният двигател на растежа на страната ни миналата година.   Спадът в експорта в съчетание със свитото потребление, косвени данни за което дава равнището на безработицата и намалението на доходите, очертават картина на нисък, нулев или дори лек спад на растежа.   Според експерти за първото тримесечие на тази година се очертава лек спад, но засега няма очаквания страната да изпадне в рецесия.   По още един показател ЕК влоши прогнозата си по отношение на България. Комисията е завишила размера на очаквания дефицит.   През ноември миналата година Брюксел очакваше дефицитът да достигне 1.7% през 2012 г., докато според сегашната прогноза той ще бъде 1.9%.   За 2013 г. се очаква леко намаление на дефицита до 1.7% от БВП.   Според Еврокомисията възстановяването у нас се забавя заради слабостта на пазара на труда, продължаващото намаляване на задлъжнялостта на корпоративния сектор, както и на спада в строителството.   В допълнение негативно отражение върху българската икономика имат регионалните икономически и политически сътресения, както и намалението на капиталовите потоци и инвестициите в страната.   Като позитивен фактор от ЕК посочват стабилността на финансовата система, лекият ръст на кредитирането за частния сектор през 2011 г. и силните публични финанси, които не се нуждаят от актуализации в средносрочен план.   ЕК очаква възстановяването на българския износ да започне през втората половина на годината.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010