МС прие стратегия за превенция на престъпността

24 Април, 2012 - 12:04 - Actualno.com - Новините от деня

Правителството прие Стратегия за превенция на престъпността (2012-2020). Нейната основна цел е да създаде политическа рамка за изграждане на комплексна и устойчива нормативна и институционална основа за успешното провеждане на правителствената политика в областта на превенцията на престъпността. Очаква се това да доведе до намаляване на престъпността и на разходите за нейното противодействие, намаляване на дела на престъпленията с висока обществена опасност и честота на извършване, повишаване доверието на гражданите към институциите и насърчаване участието им при реализиране на превантивните политики, стимулиране на социално-икономическото развитие чрез създаване на сигурна и предвидима бизнес среда. В анализа към стратегията се посочва, че през последните години престъпността се характеризира с негативна динамика на количествените и качествените си параметри, за което в голяма степен допринасят кризисните процеси в сферата на икономиката и социалния живот. Нереализираните през годините политики в областта на икономиката, социалната сфера, образованието и културата са натрупали значими обществени негативи, генериращи престъпни действия. Това налага активизиране на противодействието на престъпността и предприемане на изпреварващи действия за недопускане настъпването на неблагоприятни прояви в нейното развитие. На превенцията се гледа като на най-ефективният способ за противодействие на престъпността. Тя включва комплекс от мерки, насочени към установяване, ограничаване и отстраняване на криминогенните и виктимогенните фактори.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010