На днешното заседание на СЕВ беше разгледана позицията на България за заседанието на Съвета по Правосъдие и вътрешни работи (ПВР), което ще се състои на 26 и 27 април в Люксембург, съобщиха от МС.

На заседанието ще бъдат обсъдени приоритетните теми на Съвета по време на Датското председателство на Европейския съюз, както и такива, работата по които е започнала по време на предходните председателства на ЕС. В частта "Вътрешни работи" са включени няколко теми, отнасящи се до миграционния натиск. България подкрепя инициативите на ЕС за сътрудничеството по управление на миграцията с трети страни, вкл. и сключването на реадмисионни споразумения.
По предложението за Директива относно използването на данни на пътниците за предотвратяването, разкриването, разследването и преследването на терористични и тежки престъпления (европейски PNR) България има намерение да оттегли проучвателната си резерва с цел по-бързо приключване на работата по документа. В частта "Правосъдие" се предвижда обсъждането на присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция по правата на човека (ЕКЗПЧ). България има намерение да поддържа многократно заявяваната позиция за подкрепа на присъединяването на ЕС към ЕКЗПЧ. В частта "Правосъдие" се предвижда също така еврокомисарят по правосъдие Сесилия Малмстрьом да представи предложението на ЕК за Директива на Европейския парламент и на Съвета за обезпечаване и конфискация на облаги от престъпна дейност в ЕС.
Съветът по европейските въпроси одобри и проект на позиция на Република България за заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 26 и 27 април 2012г. в Люксембург. На заседанието на министрите ще продължи работата по реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП), като ще бъде проведен дебат по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за директни плащания за селскостопански производители по схеми за подпомагане включващи нови елементи като: млади селскостопански производители, дребни селскостопански производители, доброволно обвързано с производството подпомагане, допълнително плащане за селскостопанските производители в райони с природни ограничения, вътрешно преразпределение на директните плащания, активен земеделски стопанин и определяне на горна граница на подпомагане за големите стопанства.
В дневния ред на Съвета на министрите, по искане от делегациите на Унгария и Полша, са включени въпроси свързани с предприемането на мерки за преодоляване на последиците от икономическата криза в различни сектори. Предложението на Унгария е в сектора "Плодове и зеленчуци" и е във връзка с финансирането на групи производители чрез преразглеждането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета. Искането от делегацията на Полша е за временно възстановяване на експортни субсидии с цел предприятията за мляко и млечни продукти да оцелеят в трудната пазарна ситуация, с което да се повиши конкурентоспособността на продукти от ЕС и следователно да се спомогне за понижаване на риска от понижаване на изкупните цени на сурово краве мляко. България подкрепя и двете предложения, тъй като пред същите проблеми са изправени и българските земеделци.
Третият проект на позиция, който Съветът по европейските въпроси одобри, е за предстоящото извънредно заседание на Съвета ЕКОФИН, което ще се състои на 2 май 2012 г. в Брюксел. Основна тема на заседанието ще бъде законодателният пакет CRD IV (Регламент и Директива относно управлението на ликвидния риск и капиталовата адекватност). Досието е приоритетно за Датското председателство, което има амбицията то да бъде приключено преди средата на годината. България ще вземе участие в очакваните дискусии, тъй като счита че все още има много политически и технически проблеми, по които не е постигнато съгласие. /БГНЕС /www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010