МААЕ проверява безопасността на 5 и 6 блок на АЕЦ "Козлодуй"

11 Април, 2012 - 10:38 - Klassa.bg Rss - всички новини

Кабинетът прие План за предприемане на спешни съвместни действия във връзка с подготовката за проверката от оперативен екип на Международната Агенция по Атомна енергия за оценка на експлоатационната безопасност на 5 и 6 блокове на АЕЦ Козлодуй, предаде репортер на БГНЕС.

В периода 26 ноември - 13 декември 2012 г., комисия от експерти на Международната Агенция по Атомна енергия (МААЕ) ще извърши пълна оценка по експлоатационната безопасност на 5 и 6 блокове на АЕЦ Козлодуй и ще инспектира в девет експертни области централата.
Проверката ще обхване аварийните планове, системите за оповестяване, електронните медии, обучението и осигуреността на населението с индивидуални средства за защита, медицинското осигуряване, действия на реагиращите структури при аварийни ситуации (включително от Пожарна безопасност и защита на населението, Спешна медицинска помощ, Полиция, Единния европейски номер за спешни повиквания 112, Гранична полиция и др.). В тази връзка, в приетия план са набелязани конкретните действия, които следва да бъдат осъществени преди извършването на оценката.
Със същото решение правителството упълномощава министъра на вътрешните работи и изпълнителния директор на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД или избрани от тях длъжностни лица да проведат процедури за възлагане на обществени поръчки с предмет модернизиране и интегриране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване и системите за предупреждение и оповестяване на АЕЦ Козлодуй в рамките на зоната за отговорност, както и за изграждане на единна радио - комуникационна система за спасителни дейности с цел подобряване взаимодействието между "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, Агенцията за ядрено регулиране, "Български енергиен холдинг" ЕАД, Министерството на вътрешните работи, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Министерството на здравеопазването чрез финансиране от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. /БГНЕС /www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010