По данни на административната статистика на Агенцията по заетостта (АЗ) през 2011 г. средномесечният брой на регистрираните в бюрата по труда безработни младежи до 29 г. включва 63 690 лица. Те са само със 190 лица повече от 2010 г., съобщиха от Агенцията по заетостта, предаде БГНЕС. Според наблюдението на работната сила на НСИ безработните младежи за 2011 г. (15-24 г.) са 64.9 хиляди. Между данните на АЗ и на НСИ за безработните младежи съществува известна разлика, която произтича от методологията на изчисление. В наблюдението на работната сила лицата, които се интервюират, се самоопределят като безработни или заети, докато АЗ отчита безработните, само ако са се регистрирали в бюрата по труда. Младежката безработица е във фокуса на обществото и правителството, особено в условията на криза. Поради тази причина младежите са основна целева група на активната политика на пазара на труда през последните години. Политиката по заетостта предоставя възможности за реализация на пазара на труда на младите хора и ограничаване на безработицата сред тях, маргинализацията и социалната им изолация. Агенцията по заетостта приоритетно устройва младежите до 29 години на първичния пазар и ги включва в активни програми и мерки за заетост, както и в схеми по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОП "РЧР"). В резултат на тези действия, през 2011 г. близо 44 хиляди безработни младежи са започнали работа. Те се увеличават с 4 500 лица или с 11.4% спрямо 2010 г. На първичния пазар са започнали работа почти 14 хиляди безработни младежи до 29-годишна възраст.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010