За 26 находища на територията на 19 общини са актуализирани експлоатационните ресурси на находището, което е условие за издаване на разрешително за водовземане и дава възможност за осъществяване на инвестиционни намерения, сочи отчет на общините, представен в МОСВ, съобщиха от ведомството.

22 от общо 37 общини, на които миналата година бяха предоставени за безвъзмездно управление и ползване находища на минерална вода, изключително държавна собственост, представиха в МОСВ в определения срок /31 март т.г./ първия годишен отчет за ползването на минералните води. Общо 57 находища бяха предоставени с решение на министъра на околната среда и водите за ползване от общините за срок от 25 години при условие, че сами ще определят тарифите и ще събират таксите за водовземане, но ако в 5-годишен срок съответната община не е предприела действия за усвояване на ресурса, губи правото на ползване и находището се връща за управление в съответната Басейнова дирекция .
Анализът на информацията от предоставените отчети показва още, че през изтеклата година са издадени 3 разрешителни за водовземане – едно от кмета на община Разлог и две от кмета на община Гърмен, като с тях е предоставен ресурс от 0,843 литра в секунда при предоставен за всички 57 находища експлоатационен ресурс от 567,72 литра в секунда. В процедура за издаване са още 32 разрешителни за водовземане.
Две общини (Бургас и Джебел) са стартирали процедури за определяне на санитарно-охранителни зони за три находища - "Бургаски минерални бани", "Рудник" и "Джебел". Пет общини - Бургас, Гърмен, Кюстендил, Петрич и Разлог, са приели своя тарифа за таксите за правото на водовземане, които ще плащат бъдещите инвеститори. Други пет общини уведомяват, че предстои възлагане на цялостно проучване на предоставените им находища, тъй като към момента нямат предвидени средства в бюджета.
Анализът показва, че през изминалия първоначален период усилията на общините са били насочени предимно към предварителни процедурни и организационни дейности за осигуряване на действителната експлоатация на находищата.
Според информацията в отчетите, общините са реално насърчени да се възползват от предоставената законова възможност за по-добро усвояване на природния ресурс в реализирането на визията си за развитие с различни бизнес и социални проекти.
През 2012 г. МОСВ предостави още 11 находища на минерални води, изключително държавна собственост, по искане на 6 общини – Поморие, Стрелча, Несебър, Долна баня, Хисаря и Благоевград. До 31 март 2013 г. те също трябва да представят отчети как ги експлоатират. /БГНЕС /www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010