За периода 1 януари 2007г. до 31 декември 2011г. са постъпили данни за 449 служители на МВР, пострадали или загинали при или по повод изпълнение на служебните им задължения в резултат на неправомерни действия на граждани, съобщават от Синдикална федерация на служителите в МВР (СФСМВР).

На 77 от пострадалите служители на МВР са причинени средни телесни повреди, а трима са загинали. През 2007г., са пострадали 84 служители на МВР, като 10 от тях са със средни телесни повреди. През 2008г., са пострадали 98 служители на МВР, като 20 от тях са със средни телесни повреди. През 2009г., са пострадали 56 служители на МВР, като 7 от тях са със средни телесни повреди, а един служител – Любомир Цветков Митов, старши полицай в РУП – Своге е убит. През 2010г., са пострадали 84 служители на МВР, като 15 от тях са със средни телесни повреди, а двама служители са убити – Бончо Чернев Чернев, полицай в РУП Казанлък и Ангел Петров Андреев – старши полицай в ГКПП – Капитан Андреево.
През 2011г., са пострадали 127 служители на МВР, като 25 от тях са със средни телесни повреди.
Ние, от Синдикална федерация на служителите в МВР смятаме, че в последните месеци бяха изказани много становища и написани много доклади за ескалиране на полицейското насилие, но никой от тях не съдържаше и не представи другата гледна точка и истина - неудобната и непопулярната! Истината за гражданското насилие над полицаи!
Неудобна…, защото нито в медиите се споменава за нея, нито МВР показва пред обществото цената, която полицаите плащат за "огромните" си социални компенсации, заявяват от СФСМВР.
Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР) е най-голямата полицейска синдикална организация в страната. Основана е през февруари 2009 година, непосредствено след спонтанните полицейски протести от края на 2008 година. В момента в СФСМВР членуват над 7 000 служители на МВР – както държавни служители, така й лица, работещи по трудово правоотношение, заети във всички направления на дейност на МВР.
Основна цел на СФСМВР е отстояването и защитата на основните социално-икономически и трудови интереси и права на членовете си в сферата на труда, трудовата заетост, трудовите и служебни отношения, социалното и здравно осигуряване, безопасността, подпомагането, осигуряването на високо жизнено равнище и професионална реализация при спазване Конституцията на Република България, действащото национално и европейско законодателство, конвенциите на Международната организация на труда и други международни споразумения, по които Република България е страна, както и на разпоредбите на Устава на СФСМВР.
СФСМВР се обявява решително срещу корупцията, дефицита на социален диалог и незаинтересоваността от състоянието на системата за вътрешна сигурност в страната. /БГНЕС /www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010