По-доброто здравословно състояние на средна възраст може би се предопределя от завършването на висше образование. Според проучване, провеждано от д-р Катрина Валсман (Katrina Walsemann) от Университета на Южна Каролина към Института за Обществено Здраве, придобиването на най-малко бакалавърска степен след 25-годишна възраст допринася за по-доброто здравословно състояние на средна възраст.
Резултатите се появиха в Американското Списание за Обществено Здраве. Проучването изследва дали получаването на по-висока образователна степен след 25-годишна възраст води до по-малко депресивни симптоми и по-висока самооценка на здравето, отколкото липсата на висше образование.
Изследователите са анализирали данните на 7,179 души, които са били част от Националното Надлъжно Проучване на Младежта през 1979 г., като национално представителна извадка от физически лица, които са били на възраст от 14 до 21 години през 1979 година.
Изследователите са установили, че за респондентите на 25 годишна възраст без образователна степен, разполагащи само с диплома за средно образование, или с една степен по-висок сертификат от училище, постигането на най-малко бакалавърска степен до средна възраст е свързано с малко депресивни симптоми и по-добра самооценка на здравето на средната възраст в сравнение с респондентите, които не са получили по-висока образователна степен на средната възраст, твърди доцент Валсман в Арнолд Факултета за Насърчаване на Здравето, Образованието и Поведението.
Хората, които са получили колежанска диплома до 25-годишна възраст и които по-късно са се сдобили с бакалавърска или по-висока степен, също за споделили, че имат по-добро здравословно състояние на средната възраст.
"Около 38% от хората, стремящи се да получат диплома от колеж, са на 25 години или по-големи", твърди доц. Валсман. "Значителен процент на лицата в САЩ придобиват най-високата си образователна степен след средата на 20-те си години. Проучването има важни последици за образованието и общественото здраве и за начина, по който изработваме схеми за насърчаване на хората към получаването на университетска диплома."
Много хора свързват висшето образование с традиционните студенти, които влизат в университета веднага след последната си година от гимназията. Но поради икономическия спад през последните години, все повече хора планират по-късно в живота си да придобият университетска диплома. Така те подобрят професионалните си възможности при наемане на работа или за промяна в кариерата си", твърди Валсман. "Напоследък все по-голям процент от студентите не вървят по традиционния път.
"Нашето изследване осигурява доказателство, че времето на образованието е свързано със здравословното състояние и акцентира на значението на постигането на най-малко бакалавърска степен след средата на 20 годишна възраст," заяви Валсман.
 
(По 'Science Daily')

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010