Годишна оценка среден (3) за 2011 г. получиха институциите по изпълнението на ангажиментите си към децата и семействата у нас.

Това стана ясно по време на представянето доклада на Национална мрежа за децата "Бележник 2011: Оценки на изпълнението на държавните ангажименти към децата на България", съобщиха от организацията.
Изпълнението на над 100 обещания на институциите в 5 ключови области е анализирал екипът от експерти, застанал зад първия по рода си доклад у нас. В него, по подобие на ученически бележник държавните структури получават оценки на работата си по поетите ангажименти в сферите "Детски права", "Семейна среда и алтернативни грижи", "Детско здравеопазване", "Образование" и "Детско правосъдие".
"Във всекидневието на ученика бележникът е мерило за представяне в училище, както и начин за запознаване на родителите с това, дали децата им се справят с учебния материал. Такава е и целта на нашия БЕЛЕЖНИК – да даде ясна и реалистична представа накъде вървят политиките за децата и дали ние, възрастните, спазваме собствените си обещания, поместени в редица стратегически документи", обясни Георги Богданов, изпълнителен директор на Национална мрежа за децата. "Подобна цялостна оценка на развитието на политиките за децата се прави за пръв път в България, като нашата амбиция е да представяме подобен доклад всяка година".
Най-ниски оценки (3) институциите са получили за изпълнението на обещанията по правата на децата, образованието и детското здравеопазване. Това се дължи на липсата на развитие по основни проблеми като липсата на независим орган, който да гарантира правата на децата у нас, отпадането на децата от училище и високата детска смъртност в някои райони от страна.
Минимално по-висока (3+) е оценката в сфера "Семейна среда и алтернативни грижи". Това се дължи основно на усилията на правителството по деинституционализацията, които обаче не са достатъчни да увеличат оценката на фона на задълбочаващата се детска бедност (46% от децата у нас, според последното проучване на Eurostat) и липсата на реални услуги в подкрепа на семействата.
Най-добро развитие е отчетено в сферата на детското правосъдие (4) заради приемането на "Концепция за реформа на детското правосъдие" и ратифицирането на "Конвенцията от Лазароте". Въпреки това по оценката на експертите съдебната ни система все още не защитава достатъчно добре правата на най-малките, органите на съда нямат нужната квалификация за работа с деца и на децата в конфликт със закона продължава да се гледа като на престъпници, а не като на нуждаещи се от подкрепа и закрила.
Авторският екип, работил по БЕЛЕЖНИКА, включва някои от най-изтъкнатите български експерти в сферите на семейната, здравната и образователната политика, както и в областта на правосъдието и правата на децата. За да се гарантира пълна независимост и прозрачност при оценяването обаче, на авторите на текстовете в доклада не е дадено право да пишат оценки. Те са поставени от външна оценяваща комисия, съставена от различна група уважавани специалисти в различни области. /БГНЕС /www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010