Брутният вътрешен продукт (БВП) отчита ръст с 1.7% през 2011 г., показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), обявени във вторник. Експресните оценки показват увеличение на икономиката спрямо 2010 г. с 1.6%. Ръстът на годишна база през първото тримесечие на 2011 г. бе 3.3%, през второто – 2.2%. (ревизия от 2%), а през третото – 1.6%. През четвъртото тримесечие увеличението на БВП е с 0.3% на тримесечна и с 1.6% на годишна база, показват предварителните данни на НСИ.   Резултатите са доста под прогнозата на вицепремиера и финансов министър Симеон Дянков за 3.6% ръст през 2011 г., направена в началото на миналата година, както и под прогнозите на МВФ и ЕК, направени в последните месеци, за ръст от съответно 1.9% и 2.2%.   В същото време НСИ публикува окончателни оценки за БВП през 2010 г., които показват ръст на показателя с 0.4% на годишна база, спрямо предварителните данни за 0.2% растеж.   Така за 2010 г. ревизията е положителна, след като за 2009 г. окончателните данни показаха по-силен спад на БВП с 0.5 процентни пункта надолу до минус 5.5%.   През 2011 г. БВП възлиза на 75.265 млрд. лв. по текущи цени.   Индустриалният сектор създава 31.2 на сто от добавената стойност на икономиката, което е с 1.7 процентни пункта повече в сравнение с 2010-а.   Секторът на услугите създава 63.2 на сто от общата добавена стойност, а аграрният сектор достига 5.6 на сто от добавената стойност.   От категориите на крайно използвания БВП инвестициите в основен капитал достигат относителен дял от 20.9 на сто в общия обем на БВП. Индивидуалното потребление на населението формира 68.6 на сто от БВП.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010