Държавните горски предприятия да добиват до 30% от дървесината в съответния район, след предварително одобрение на принципала. Това ще предложи земеделският министър Мирослав Найденов между първо и второ четене на промените в Закона за горите, съобщиха земеделското министерство. Промените дават право на горските стопанства да добиват дървен материал, но заради недоволството на дърводобивни компании от частния сектор се въвежда ограничението от 30%.   Целта на тази промяна е да се създаде механизъм, чрез който при извънредни, бедствени обстоятелства да има възможност за адекватна реакция при набавянето на необходимия ресурс за предотвратяване на дървен дефицит, е посочил министър Найденов на среща с представители на дърводобивния и дървопреработвателния сектор и на стоковите борси.   "В момента се наблюдава прецедент, ловните стопанства да могат да добиват дървен материал, а горските стопанства – не", е отбелязал министърът. "Когато няма дърва за огрев от първа необходимост, аз нямам право по закон да разпоредя тяхното набавяне", допълва той.   Найденов е приел предложенията на бранша за отпадане на всякакви преференции при добива и търговията в дървесина, както за стратегическите партньори, така и за местните фирми. Обсъжданите досега предложения бяха двете страни да се ползват съответно с 33% преференции за местните фирми и 25% тежест-бонификация за така наречените "стратегически партньори".   Министърът е заявил, че няма да се откаже от предложението за продажбата на дървесина през стоковите борси. "Това е политическо решение и се прави с цел пълна прозрачност и ограничаване на корупционните практики в бранша", е посочил министърът. Пазарът ще бъде либерализиран, като 50% от продукцията ще отива на стоковите борси, а другите 50% ще бъдат продавани чрез търгове, организирани от горските предприятия.   Изпълнителният директор на Софийската стокова борса Васил Симов е призовал фирмите при проблеми с борсовите посредници да го информират лично или да подават сигнали към Държавната комисия по стоковите борси и тържища.  

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010