ЕС и САЩ се споразумяха за търговията с биологични продукти

15 Феруари, 2012 - 14:53 - Klassa.bg Rss - всички новини

Европейският съюз и Съединените щати обявиха днес, че от 1 юни 2012 г. биологичните продукти, сертифицирани в Европа или в САЩ, могат да се продават като биологични във всеки от двата региона на света, съобщиха от представителството на ЕК у нас.

Това партньорство между двата най-големи производителя на биологични продукти в света ще създаде здрава основа за насърчаване на биологичното земеделие в полза на разрастващия се отрасъл на биологичното производство и в подкрепа на заетостта и стопанската дейност в глобален мащаб.
Общо в Съединените щати и в Европейския съюз секторът на биологичните продукти се оценява на близо 40 милиарда евро и нараства с всяка изминала година.
Официалните писма за създаване на това партньорство бяха подписани в германския град Нюрнберг на 15 февруари 2012 г. от Дачиан Чолош, европейски комисар по селското стопанство и развитието на селските райони, Катлийн Мериган, заместник-министър на земеделието на САЩ, и посланик Иси Сидики, главен преговарящ по въпросите на селското стопанство към търговския представител на САЩ. Подписването се състоя на Световния панаир за биологични продукти "BioFach" — най-голямото търговско изложение на биологични продукти в света.
"Настоящото споразумение носи със себе си двойна добавена стойност. От една страна заетите с биологично земеделие селскостопански производители и производителите на биологични храни ще получат по-лесен достъп, с по-малко бюрокрация и разходи, до пазарите на САЩ и на ЕС, което ще засили конкурентоспособността на този сектор. От друга страна споразумението увеличава прозрачността във връзка със стандартите за биологично производство и повишава доверието и признанието на потребителите по отношение на нашите биологични храни и продукти", заяви Дачиан Чолош, европейски комисар, отговарящ за селското стопанство и развитието на селските райони. "Настоящото партньорство отбелязва важна стъпка напред, като издига на ново равнище на сътрудничество отношенията между ЕС и САЩ в областта на търговията със селскостопански стоки".
"Настоящото партньорство свързва занимаващите се с биологично земеделие селскостопански производители и дружества от двете страни на Атлантическия океан с широка гама от нови пазарни възможности", заяви заместник-министърът на земеделието на САЩ, Мериган. "То е успех за американската икономика и за стратегията на президента Обама в подкрепа на заетостта. Това партньорство ще открие нови пазари за американските селскостопански производители и животновъди, ще създаде повече възможности за малките предприятия, както и добри работни места за американците, занимаващи се с опаковане на биологичните продукти и тяхната експедиция и предлагане на пазара."
"Това е значителна стъпка в укрепването на двустранните ни търговски отношения", добави посланик Иси Сидики. "Убеден съм, че това споразумение ще улесни и насърчи търговията със селскостопански стоки между Европейския съюз и Съединените щати и ще доведе до създаването на нови работни места в този важен както за Америка, така и за Европа сектор."
Преди това земеделските производители и дружествата, които искаха да търгуват с продукти от двете страни на Атлантическия океан, трябваше да получат отделни сертификати по два отделни стандарта, което означаваше двойни такси, проверки и административни формалности. Настоящото партньорство премахва значителни препятствия, особено за малките и средните производители на биологични продукти. Всички продукти, отговарящи на условията на партньорството, могат да бъдат търгувани и етикетирани като сертифицирани биологични продукти, месо, зърнени храни или вино.
В процеса на подготовка за днешното съобщение с историческо значение двете страни проведоха щателни проверки на място, за да гарантират съвместимостта на включените в програмите им нормативни разпоредби, мерки за контрол на качеството, изисквания за сертифициране и практики на етикетиране.
Въпреки че между стандартите за биологично производство на САЩ и Европейския съюз има малки разлики, и двете страни поотделно заключиха, че програмите им са равностойни, с изключение на забраната за употреба на антибиотици. В нормативните разпоредби, установени от Министерството на земеделието на САЩ в сектора на биологичното производство, се забранява използването на антибиотици, освен за борба с инвазивните бактериални инфекции (огнен пригор) в овощните градини за биологично производство на ябълки и круши. В нормативните разпоредби на Европейския съюз употребата на антибиотици се разрешава само за третиране на заразени животни. За всички продукти, търгувани в рамките на настоящото партньорство, сертифициращите агенции трябва да удостоверят, че не са използвани никакви антибиотици по каквато и да е причина.
Освен това всички продукти, търгувани в рамките на партньорството, трябва да бъдат експедирани със сертификат за износ на биологични продукти. В този документ ще се посочва мястото на производство и името на организацията, която е сертифицирала биологичния продукт, ще се потвърждава, че не са използвани забранени вещества и методи, ще се удостоверява, че са спазени условията на партньорството и ще се осигурява проследимост на търгуваните продукти.
Двете страни се ангажират да гарантират, че всички търгувани биологични продукти отговарят на условията на партньорството, като запазват биологичната си цялост от стопанството до пазара. Ключови надзорни функции ще поемат както Генерална дирекция "Земеделие и развитие на селските райони" на Европейската комисия, така и Националната програма за биологично земеделие на Министерството на земеделието на САЩ, чрез която се осъществява надзор върху всички биологични продукти от САЩ.
Съединените щати и Европейският съюз ще продължат да провеждат редовни дискусии и периодично ще правят взаимен преглед на програмите си, за да проверят спазването на условията на партньорството. ЕС и САЩ ще започнат да работят и по серия от инициативи за сътрудничество с цел насърчаване на биологичното производство и решаване на важни въпроси, като например хуманното отношение към животните и други въпроси. Между двете програми ще има непрекъснат обмен на техническа информация и най-добри практики с цел по-нататъшно подобряване на целостта на системите за биологично растениевъдство и животновъдство.
Понастоящем споразумението обхваща само продукти, изнасяни от Съединените щати или Европейския съюз и сертифицирани в тях. /БГНЕС /www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010