Българската икономиката бележи ръст от 1.5% на годишна база през четвъртото тримесечие на миналата година. Това показват експресните данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани в сряда.   НСИ публикува експресните данни едновременно с повечето от националните статистически служби в ЕС. Според обобщението им, извършено от европейската статистическа служба Евростат, в последното тримесечие на миналата година икономиките на страните членки влошават показателите си спрямо предходното тримесечие, а някои от страните влизат и в рецесия.   Спрямо третото тримесечие на 2011 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства у нас с 0.4%. Същият показател средно за ЕС и за еврозоната е спад от 0.3%.   Според експресните оценки на НСИ за четвъртото тримесечие на 2011 г. БВП в номинално изражение достига 20 447 млн. лв. Реализираната добавена стойност през четвъртото тримесечие на 2011 г. е 17 579 млн. лв., като най-голям дял в общата добавена стойност се формира от сектора на услугите (63.3%), следван от индустриалния сектор (33%). Аграрният сектор определя 3.7% от общата добавена стойност в икономиката.   По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП - 77.7% - заема крайното потребление, което в стойностно изражение възлиза на 15 890 млн. лева. През четвъртото тримесечие на 2011 г. капиталообразуването в основен капитал е 5 892 млн. лв. и има относителен дял от 28.8% в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.   Според експресните оценки за 2011 г. номиналното равнище на БВП възлиза на 76 170 млн. лева. Преизчислен по съпоставими цени на 2005 г., БВП се е увеличил с 1.6% спрямо предходната година, отчита още НСИ. Това е около последната прогноза за България, направена от МВФ през декември, която бе за ръст от 1.3%.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010