ООН: Политиката на БГ за ромска интеграция остава неадекватна

14 Феруари, 2012 - 11:49 - Klassa.bg Rss - всички новини

"Ромите остават на най-ниското социално-икономическо стъпало. Те изпитват дискриминация и изключване във всички сфери на живота, което ги оставя напълно маргинализирани и трайно бедни." , се казва в доклад на ООН за интеграцията на българските роми, съобщиха от БХК.
"Правителството трябва да отговори на политиките за ромска интеграция, вдъхновени от ЕС и неправителствените организации, като подеме инициативата за тяхното изпълнение и адекватно ресурсно обезпечаване, необходимо за подобряване на условията на живот на ромите. Към днешна дата, изпълнението на тези политики остава печално неадекватно с инициативи, които имат само повърхностно въздействие и които неизбежно няма да отговорят на очакванията". Това се казва в доклада за България на независимия експерт по правата на малцинствата на ООН Гей Макдугъл, който тя е представила по време на деветнадесетата сесия на Съвета по правата на човека на ООН.
Макдугъл беше на официално посещение в България между 4 и 11 юли 2011 г. В рамките на консултациите в София, Благоевград, Пазарджик, Пловдив и Кърджали, г-жа Макдугъл проведе срещи с представители на множество малцинствени общности, включително самоопределящите се като етнически македонци и помаци, с цел да се запознае отблизо с техните проблеми.
"Подходът да подкрепя малки, несъгласувани един с друг пилотни проекти, който отличава дейностите на правителството към днешна дата, никога няма да доведе до онази повратна точка, която е необходима, за да се даде отпор на огромните социо-икономически предизвикателства, пред които са изправени ромите. Необходим е нов холистичен и проницателен подход към интеграцията на ромите, замислен и изпълнен в тясна консултация с ромските организации; само така ще се прекъсне омагьосаният кръг на социалното изключване и бедността", се посочва в доклада на независимия експерт. Тя подчертава, че ангажиментът на правителството да гарантира равен достъп до качествено образование за ромските деца остава неизпълнен. Данните сочат, че ромските деца, които посещават смесени училища, демонстрират значително по-добри образователни постижения. Мнозинството от ромските деца, обаче, продължава да учи в де факто сегрегирани училища в ромски квартали, където битовите условия са много по-лоши. Макар сега действащото законодателство и политики да позволяват на всички ученици да избират кое училище да посещават, тази възможност остава илюзорна за ромските ученици, които живеят затворени в сегрегирани квартали, необслужени от обществен транспорт и чиито родители се боят от расистко отношение към децата им в по-далечните училища, посещавани от деца от мнозинството.

В доклада се акцентира, че дискриминацията, с която се сблъскват ромите при търсене на работа в частния и публичния сектор, трябва да бъде решително и публично адресирана. Високата безработица, трудният достъп до пазара на труда и ниското ниво на квалификация сериозно допринасят за цикъла на социално изключване и бедност, изпитвани от много роми. Мнозинството роми, които са наети, извършват неквалифицирана, нископлатена и непрестижна работа. Според независимия експерт правителството трябва непреклонно да прилага антидискриминационното законодателство и законите за равенство по отношение на дискриминацията в областта на заетостта.

Независимият експерт отбелязва, че животът на много роми е помрачен от условия на живот, които често пъти са под обичайния стандарт за хора, семейства или общности. Някои общности живеят в ситуация на правна безизходица по отношение на жилищата си. Преразглеждането на (не)законния статут и започването на процес на узаконяване би представлявало сериозна първа стъпка към подобряване жилищното устрояване и жилищните условия и трябва да бъде разгледано като възможност.

Към правителството се отправя апел да осигури текущ диалог с представители на религиозните малцинства, който ще помогне за установяването на позитивни отношения. Това е от особена важност, тъй като има индикации за нарастване на случаите на насилие, сплашване, вандализъм на молитвени домове и религиозни обекти и слово на омраза. В доклада се изтъква, че в съответствие с конституционните разпоредби за зачитане на правото на етническо самоопределение, правителството трябва да осигури упражняването и защитата на това право, както и правото на свобода на изразяването и правото на свободно сдружаване на членовете на македонското и помашкото малцинства.

Позицията на правителството да не допуска използването на майчин език като език на преподаване в училищата, особено в области, където малцинствата представляват мнозинство или са голям процент от населението, затруднява малцинствата, включително ромите, турците и македонците. Към правителството се отправя апел да въведе двуезичното обучение и да ратифицира Европейската харта за регионалните и малцинствените езици.

Независимият експерт приветства основаването на Комисията за защита от дискриминация и Службата на Омбудсмана. Ресурсите, които са на разположение на тези две изключително важни институции, които играят важна роля в защитата и насърчаването на правата на малцинствата, трябва да бъдат увеличени, а капацитетите им засилени, за да могат те да разгърнат пълния си потенциал да насърчават равенство и малцинствени права. /БГНЕС

/www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010