Изпълнителната агенция по горите направи проверка във връзка с разпространени снимки в социална мрежа на отстреляна мечка в района на град Габрово, съобщиха от ИАГ.

Данните от нея показват, че мечката е отстреляна с разрешително № RD 49100 от 07.04.2011 г., съгласно годишен план за регулиране числеността на мечката. Документът е издаден от министъра на земеделието и храните по искане на директора на Държавно ловно стопанство - Росица.
Това става и след одобрение от междуведомствена работна група, назначена със заповед на министъра на околната среда и водите. Ежегодно до 31 януари министърът на околната среда и водите и министърът на земеделието и храните определят броя на екземплярите за отстрел на кафявата мечка с цел регулиране на числеността в регионите, в които плътността на мечата популация е близка или над допустимата за вида. (Чл. 54, ал. 7 от ЗЛОД).
Извършена е оценка на отстреляната мечка от комисия, в която има представител на Регионалната инспекция по околна среда и водите и е изготвен протокол. В случая не става въпрос за бракониерски набези или произволен отстрел на защитени видове животни, а за разрешен отстрел по линия на организирания ловен туризъм.
От снимките става ясно, че трупът на мечката е транспортиран до хладилна база за обработка на дивеч и дивечово месо, сертифицирана по европейските стандарти и регистрирана в Българската агенция по безопасност на храните. Базата се намира на територията на Държавно ловно стопанство - Росица.
Изпълнителната агенция по горите не одобрява и смята за недопустимо разпространението на подобен вид снимков материал в публичното пространство. В качеството си на контролиращ орган Агенцията ще се постарае да установи лицето, публикувало тези снимки в профила си в социална мрежа и ще потърси отговорност, съгласно българското законодателство. /БГНЕС /www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010