Проект за решение за създаване на Временна парламентарна анкетна комисия за проучване дейността на президентската институция по упражняване правото на помилване, по опрощаване на несъбираеми държавни вземания и по даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него за времето на двата мандата на президента Георги Първанов и вицепрезидента Ангел Марин ще гледат депутатите тази седмица.

Инициативата е на депутата от РЗС Яне Янев и група народни представители.

Очакват се бурни разисквания по три важни законопроекта за промени в Закона за горите, единият от които, на МС, вече предизвика природозащитниците и ги изкара на протест. Законопроектът предвижда освен за стълбове за въздушни електропроводи право на строеж върху поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението на територията да се учредява и за изграждане на стълбове за лифтове и влекове или за стълбове за други съоръжения за транспорт без контакт с повърхността на терена. Според него трябва да се предвиди правна възможност да се учредява право на ползване и върху съществуващи ски писти, като компетентният орган, пред който се подава заявление, е министърът на земеделието и храните.
Инициатори на другите поправки в Закона за горите са на депутатите от СК Иван Иванов, Екатерина Михайлова и Веселин Методиев. Техният законопроект предлага да се разреши движението на велосипеди по обозначените туристически пътеки за целите на планински велотуризъм, като велосипедистите задължително ще дават предимство на пешеходните туристи.
Третият законопроект ще бъде представен от депутата от ГЕРБ Димитър Атанасов. Целта на неговото предложение е регламентиране на нов вид стопанска дейност, каквато е създаването на плантации за интензивно отглеждане на ценни дървесни видове, като източник на суровини за индустрията. В тази връзка законопроектът предлага плантациите за качествена ценна дървесина да не бъдат стопанисвани като гора.
Предстои също второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за администрацията, проект за решение във връзка с избор на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет, първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи с вносител Михаил Михайлов от СК.
Предстои първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност и първо четене на новия Закон за виното и спиртните напитки – и двата с вносител МС.
Депутати от управляващото мнозинство са внесли за първо четене законопроект с промени в НПК, които също ще бъдат разисквани. Следва първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър, първо четене на законопроекта за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения и решения за пробация с оглед упражняване на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции - отново на МС. На първо четене ще се гледат поправки в Закона за лечебните заведения, предложен от изпълнителната власт. Народните представители ще дебатират на първо четене и поправки в Закона за администрацията, предложени от депутата от ДПС Четин Казак.
В дневния ред на НС тази седмица е и законопроектът за ратифициране на Споразумението между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) за безвъзмездно финансиране от Фонда за институционално развитие на Световната банка за укрепване на капацитета на Националния доверителен екофонд (НДЕФ) за финансиране и изпълнение.
Доклад на министър-председателя на Република България Бойко Борисов относно развитието на приоритетните за Република България теми и досиета по време на Полското председателство на Съвета на ЕС (юли – декември 2011 г.) и основни приоритети по време на Датското председателство на Съвета на ЕС (януари – юни 2012 г.) ще има в петък като точка 1-ва от дневния ред. Тогава, след доклада, ще се проведе редовният парламентарен контрол. /БГНЕС /www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010