На днешното си 273-то заседание Съветът по европейските въпроси одобри проект на позиция на България за заседание на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика, част "Енергетика", което ще се проведе на 14 февруари в Брюксел, съобщиха от пресслужбата на МС.

Ресорните министри ще проведат публичен дебат по напредъка за постигане на енергийните цели, заложени в Стратегията "Европа 2020" във връзка с представения от Европейската комисия (ЕК) "Годишен обзор на растежа" като принос към пролетния Европейски съвет. Други основни теми на заседанието ще бъдат предложенията за регламент относно насоки за трансевропейска енергийна инфраструктура и за директива относно енергийната ефективност. На заседанието ЕК ще представи информация за актуалното развитие на международните отношения в областта на енергетиката.
Вторият проект на позиция, който СЕВ одобри, е за предстоящото заседание на Съвета на ЕС във формат "Образование, младеж, култура и спорт", което ще се проведе на 10 февруари в Брюксел. В рамките на работната сесия ще бъде обсъден и приет Съвместен доклад на Съвета и на Комисията за 2012 г. относно прилагането на Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението на тема "Образованието и обучението в интелигентна, устойчива и приобщаваща Европа". Въз основа на оценка на напредъка в ключови области на политиката през последните три години докладът предлага нови работни приоритети за периода 2012-2014 г., които са ориентирани към мобилизирането на образованието и обучението в подкрепа на стратегията "Европа 2020". България подкрепя предлагания проект и предложенията на Комисията за подобряване на връзките и съгласуваността със стратегията "Европа 2020".
Предвиден е политически дебат на министрите на образованието на тема "Приносът на образованието и обучението за намаляване на младежката безработица" в контекста на стратегията "Европа 2020". С оглед структуриране на дебата, Датското председателство е изготвило документ, в който се отчитат съществуващите предизвикателства в областта на младежката безработица. Предмет на дискусията ще бъде обменът на опит и добри практики по темата. Българската позиция съдържа подробно изложение на предприетите инициативи за справяне с младежката безработица на национално ниво. /БГНЕС /www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010