Безработица за 2011 г. е 10.1%

2 Феруари, 2012 - 17:14 - Actualno.com - Новините от деня

Средно за 2011 г. равнището на регистрираната безработица за страната е 10.1%. Отчетеното равнище е по-ниско с 0.4 процентни пункта от заложеното годишно ниво на безработицата от 10.5% в Националния план за действие по заетостта през 2011 г., съобщиха от Агенция по заетостта, предаде БГНЕС. През годината равнището на безработица плавно намалява от 11.0%, през месеците януари и февруари, до 9.4% през септември и нараства обичайно през следващите месеци, достигайки 10.4% през декември 2011 г. През 2011 г. средномесечният брой на безработните, регистрирани в бюрата по труда в страната, е 332 601. Те са с 18 344 безработни (с 5.2%) по-малко спрямо 2010 г. В края на 2011 г., през декември, в бюрата по труда са регистрирани 342 422 безработни, като те намаляват спрямо най-високата стойност за годината, през януари, с 20 025 безработни (с 5.5%). Масовите съкращения намаляха с около 25% спрямо 2010 г. и 3.3 пъти в сравнение с 2009 г. Основният поток от безработни през годината в бюрата по труда се формира предимно от периодично освобождавани лица от малки и средни фирми, без процедура за масови уволнения. През 2011 г. динамиката на средномесечния брой на безработните от групите в неравностойно положение на пазара на труда, в сравнение с 2010 г., е следната: безработните младежи до 29 години са 63 690 средномесечно, като нарастват само със 190 лица (с 0.3%). Делът им се увеличава с 1.0 процентен пункт от 18.1%.до 19.1%; безработните лица над 50 години намаляват с 11 938 души (с 9.1%) и са 119 949 души средномесечно. Делът им намалява с 1.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010