Проектите за ВЕИ върху сградите с повече преференции

26 Януари, 2012 - 19:47 - Klassa.bg Rss - всички новини

Зелената енергия е бъдещето ни. В плановете на Европа и след 2020 г. в един от вариантите се говори за 100% декарбонизация с преминаване на мощностите към производството на зелена енергия. Никой не се съмнява, че възобновяемата енергия е бъдещето, а гаранция за това е бързото развитие на технологията. Цената на зелената енергия обаче все още е висока. Но е факт, че инвестиционните разходи за проектите падат изключително бързо. Те намаляват не с години, а с месеци и дни. Въобще не е далече времето, когато себестойността на зелената енергия ще може да се конкурира с тази от конвенционалните източници. Това според мен ще се случи до 4-5 г. Причините за това са две – първо е бързият напредък на технологията и по-малкото разходи за проектите. Другата причина са допълнителните изисквания на ЕС пред производството на ток от конвенционалните източници. Говоря за поставянето на сероочистващи инсталациите на ТЕЦ-овете и започващата търговия с квоти вредни емисии.
Нашата страна е една от държавите с най-висок постигнат дял на ток от възобновяеми източници съобразно целите ни за 2020 г. Ангажиментът ни е да имаме около 2300-2400 мвт производство на енергия от зелени проекти. Ние в момента имаме 700 мвт възобновяеми мощности. Освен тях имаме около 1100-1200 мвт за проекти, които в момента се изграждат и има подписани окончателни договори. Тези централи ще бъдат присъединени ако не до средата на годината, то най-късно до юли 2013 г. Така до година и половина у нас ще се произвеждат около 1800 мвт зелена енергия. Освен тези проекти има подписани предварителни договори за около 3000 мвт проекти. Тези инвеститори са подготвили част от документацията и скоро ще започнат строителството на обектите. Така ние имаме 4700 мвт проекти за зелена енергия в момента. А ангажиментът ни за 2020 г. е да произвеждаме 2300-2400 мвт зелена енергия. Създава проблем за преносната мрежа
Но това може да създаде и определени проблеми, защото, ако след 2 г. имаме инсталирани 4700 мвт зелена енергия, а капацитетът на мрежата е за 2300 мвт, което означава, че няма да може да се гарантира 100% изкупуването на енергията от възобновяеми източници. Заради това е и едната от промените в Закона за ВЕИ, които се изготвят в момента в парламента. В нея се казва, че всички тези 3000 мвт предварителни договори ще бъдат присъединявани по 10-годишния план за развитие на мрежата, за да може да се гарантира на всеки инвеститор, че неговата електроенергия ще бъде изкупувана. В противен случай може да се стигне до ситуация да се произвежда два пъти повече ток, отколкото се изкупува, а това ще направи инвестициите губещи.
С промените в закона ще се запазят преференциите при използването проекти за зелена енергия, инсталирани на покривите на къщите. За такива проекти ще се приемат инсталираните ветрогенератори или фотоволтаични панели с до 200 квт мощност, инсталирани по покривите на сградите. За тези проекти, заедно с централите на биомаса до 1 мвт, няма да важат регламентите за присъединяване към мрежата, както за останалите проекти.Методиката за цените гарантира възвръщаемост
Правителството одобри варианта преференциалната цена за тока да се заплаща след издаването на Акт 16, защото се наблюдаваха злоупотреби при издаването на Акт 15. С промените в закона ще бъде регламентирано, че издаването на документа от държавата – Акт 16, ще става до месец след издаването на първия документ.
На първо четене на закона няма предложение цената за изкупуване на тока да се променя по по-различен начин от сега - един път годишно на 1 юли. Така, ако инвестиционните разходи за някои от проектите са паднали, то на 1 юли 2012 г. цената ще бъде намалена. Ако пък разходите са се увеличили за някои проекти, то и цената ще се повиши. Методиката на ДКЕВР е една и съща и няма да се променя. Тя дава сигурност на инвеститорите, че те ще получат дата за присъединяване според десетгодишния план за развитие на мрежата. Така, ако даден инвеститор ще трябва да се присъединява след 5 г., то запазването на методиката ще му гарантира, че той няма да бъде ощетен. И въпреки че тогава цената ще бъде много по-ниска, възвръщаемостта ще бъде същата.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010