Ние подкрепяме усилията, които се правят за създаването на Закон за детето, включващ всички съществуващи до момента законови регулации, свързани с прилагането на детските права, съобщиха становището си фондация "За Нашите Деца" по повод на проектa на Закон за детето.

Фондация "За Нашите Деца" работи в България от 1992 г. в защита на детските права и участва в процеса на развитие на социалната политика за децата в България.
България днес има нужда от съществуването на закон, който ясно и категорично да регламентира и защитава правата на децата и изисква изпълнение и спазване на родителските отговорности и права, се казва в становището.

"Днес, когато България е на първо място по детска бедност в Европа, всяко осмо дете става жертва на сексуално насилие, 80 % от насилието над децата се случва в семействата им, над 5000 деца живеят без родители, близо 2000 бебета биват изоставени всяка година, всички ние трябва да обединим усилията си за да гарантираме живота и благосъстоянието на българските деца. Ние смятаме, че e дошло времето да поемем като общество нашите човешки и професионални отговорности към всички български деца и техните семейства. Да осъзнаем, че тяхната закрила и подкрепа изисква съпричастността на всички нас – на държавните институции, местните власти, неправителствените организации, семействата, гражданите и медиите", посочват от фондацията.
Според "За Нашите Деца" сегашният проект на Закон за детето има проактивен и превантивен характер. Той e своеобразна покана към цялото общество за идентифициране максимално рано на трудностите в живота на едно дете, с цел предотвратяването на рискове, които биха довели до криза с необратим ефект върху детското развитие. Едно от най-големите предимства на представения законопроект е, че в него са застъпени категорично правата на всички деца в България, а не само на децата в риск, нуждаещи се от закрила. За първи път този проект на Закон разглежда детето като субект, чието мнение и глас ще бъдат чути във всеки момент от неговия живот. – и предишният ЗЗД го предпоставяше, но нямаше механизми, които да гарантират изпълнението на това. Проектозаконът прави преоценка на отношението към децата и разбирането, че те имат права като самостоятелни личности и имат нужда от нашата подкрепа и напътствия през целия им живот.
Необходими са следните промени и допълнения в няколко основни точки от проектозакона, посочват в становището си от фондацията: Предотвратяване на изоставяне на дете с увреждане (чл. 69). Предвидена възможност за настаняване на деца до 3 г. в Домове за медико-социални грижи според в чл. 73, ал. 5. Разширяване на понятието "деца в риск". Глава Осиновяване (чл. 123). Финансиране на социални услуги (чл.157, ал.3) - ако поради временна неспособност за отглеждане на детето си, родител се раздели с него и то бъде настанено в приемно семейство, според предвидените текстове в проектозакона се налага да плаща за ползването на социални услуги за детето, което още повече утежнява положението му и го лишава от възможността за тяхното използване. Считаме, че е добре да се положат максимални усилия за подкрепа на родителите в такива ситуации, а не да се търси финансово санкциониране.
За пример от фондацията дават с майка на 18 г., прекарала живота си в дом и изоставила детето си след раждане поради неспособност да се грижи за него, на практика няма финансова възможност да заплати ползването на социални услуги за себе си.
В заключение eкипът на фондация "За Нашите Деца" се надява да има максимално обединяване на българското общество около създаването на Закон за детето. Фондацията е подготвила конкретни предложения за промени в текстове на проекта на Закона, които ще предостави на съответните институции. /БГНЕС /www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010