Започва изграждането на три малки язовира в Панагюрище, Трявна и Мадан
Смятаме, че няма да се стигне до режим на водата, но ако това стане, първо ще се спре водата за промишлеността, след това за земеделието и чак накрая за бита. Това обаче не означава, че не трябва да пестим този безценен ресурс.
Водата има няколко аспекта. От една страна, това е ресурс, без който не можем дори и няколко дни. От друга страна, са необходими мерки за защита от наводнения, нещо, което предприехме миналата година с едно мащабно проучване на територията на цялата страна. Това проучване ще бъде готово до края на 2013 г., най-късно до 2015 г., и ще имаме подробни планове кои са най-рисковите места в България, така че ограничените ресурси, които имаме, да бъдат вложени там, където има нужда. В момента започва изграждането на три малки язовира, които ще решат въпросите в района на Панагюрище, Трявна и Мадан. Започва и подмяната на големия водопровод от язовир „Среченска бара“, водещ към района на Враца и Монтана, който е с огромни загуби на вода. Надяваме се след подмяната да се нормализира напълно водоподаването, особено ако се надстрои стената на язовира, нещо, което е заложено в дългосрочен план.Цената ще е според потреблението
При всички положения цената на водата ще се определя според потреблението. Преди известно време оповестихме, че ще бъдат въведени мерки, така че по-пестеливите граждани да плащат по-малко вода.
В момента ВиК операторите са няколко вида – или 100% държавни, или държавно-общински, общински или както е в случая със Столичната община – общинско-частно дружество. Това, което колегите от Министерството на регионалното развитие и благоустройството предлагат, е известно окрупняване на ВиК операторите, които в момента са над 50.
Текстовете за задължителната оценка за въздействието на околната среда при проучването и добива на шистов газ вече са готови. В края на миналата година този проектозакон беше приет от Министерския съвет, вече е одобрен с почти пълно мнозинство и сега има възможност да бъдат представени предложения. От следващата седмица тези текстове ще бъдат предложени и ще се гласуват от парламента.
Глупости са твърденията, че е започнало проучването за шистов газ. Потвърждавам, че такова нещо няма. Бяха направени проверки във връзка със сигнали на граждани и неправителствени организации и слуховете бяха опровергани от колегите от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Проучването и добивът на шистов газ са две различни неща - проучването има няколко етапа, а добивът е различен. Ние ще оценим по реда не само на Закона за околната среда, а по реда на още 5 закона ще преценим дали проектът за проучване на шистов газ, ако такъв бъде представен и ако някога се докаже, че има наличност, когато проектите се внесат в МОСВ по реда на 6 закона, ще бъдат екологично оценени. Има различни технологии, различни подходи и каквото и да кажа в момента няма да е вярно, преди да сме видели какъв е проектът. Освен това всички тези закони са отворени към обществеността – правят се големи обществени проучвания, всички имат достъп до документацията, правят се много експертизи и няма никакъв шанс каквото и да е да остане скрито-покрито.Промените в Закона за горите не отменят процедурите
Разбирам изостреното внимание на неправителствените организации около промените в Закона за горите. Няма основание за никаква тревога, защото с промените в Закона за горите се въвеждат същият режим на ползване, какъвто е режимът за друга линейна инфраструктура, каквато е била заложена в закона – например далекопроводите за пренос на електричество. Това означава, че колкото може да навреди прокарването на един далекопровод, толкова може да навреди и една въжена линия, независимо дали става въпрос за летен или зимен туризъм. Тук става въпрос не за продаване на земя завинаги, а за начин на ползване на земята, т.е. учредяване на сервитут. Промените в Закона за горите по никакъв начин не отменят процедурите, които трябва да се проведат.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010