КЗК върна обществена поръчка за 24 млн. лева към МО

21 Декември, 2011 - 12:54 - Klassa.bg Rss - всички новини

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) върна стартирала през 2010 година процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка на хранителни продукти и посуда за еднократна употреба обратно към Министерството на отбраната за определяне на изпълнител, съобщиха от комисията.

Според комисията по-рано през годината министър Аню Ангелов "незаконосъобразно е прекратил процедурата по обществената поръчка". Това е третият път, при който държавна институция връща казуса към военното министерство. По-рано през годината това направи и Върховният административен съд. С изпратеното във вторник до страните по казуса решение №1723/15.12.2011 КЗК отмени като незаконосъобразно решение на министъра на отбраната №225 от 30 август 2011 г. и върна преписката на Министерството за продължаване на процедурата от етап разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците.
Откритата обществена поръчка на МО за доставка на хранителни продукти и посуда за еднократна употреба и чували за еднократна употреба е стартирала на 9.12.2010 г., а класираните фирми са се борили за договори на стойност 24 млн. лв. за срок от 3 г. Тя обаче бе прекратена с решение № 225/30.08.2011 г. на Министъра на отбраната Аню Ангелов на 30 август на основание чл. 39, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки. Според становището на министерството "всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя". Решението на министъра бе обжалвано пред КЗК в началото на септември.
В решението си от 15 декември КЗК още веднъж потвърждава, че фирмите "Панда И.П." и "Чех-Йосиф Новосад", участници в процедурата за доставка на хранителни продукти за армията, притежават валидни документи, потвърдени от КЗК, БАБХ и БСА, и отново препоръчва на МО да извърши класиране между тези двама кандидати. Според КЗК назначената за търга комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите е била "длъжна да се съобрази с поредността на действията и проверките, разписани в закона, съобразно постановеното съдебно решение" на ВАС №10628/15.07.2011 г. и да приеме за съответстващи на изискванията на възложителя офертите на двете фирми.
Комисията за защита на конкуренцията остави без разглеждане жалби на други две от подалите оферти за участие в обществената поръчка фирми - ЕТ "Фантастика 95 – Георги Цанков" - Пловдив, и ЕТ "ЕС ЕНД ДИ Корпорейшън" ЕООД - Пловдив, които според КЗК са отстранени правомерно от обществената поръчка.
Решението на КЗК потвърди заключенията на ВАС от 15 юли, че част от участвалите в конкурса фирми нямат право на дейност съгласно Закона за храните, т.е. нямат право да търгуват с хранителни продукти. При други от кандидатите сертификатите по стандарти ISO 9001 и ISO 22 000 съдържат сериозни пропуски. Министерството на отбраната обаче тогава не изпълни решението на ВАС за класирането на кандидатите за обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за българската армия и не зачете становища на КЗК, БАБХ и Българската служба по акредитация. Сега обаче ще трябва да се съобрази с новото решение на КЗК и "императивните изисквания и указанията на ВАС, дадени в отменителното решение по тълкуване и прилагане на закона".
От КЗК припомнят, че с Решение № 301/02.12.2010 г. на министъра на отбраната е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на "Хранителни продукти" и "Посуда за еднократна употреба". Оферти подават 8 участника "Лъки" ЕООД, "Стелит 1" ЕООД, "Хранителни стоки – Плевен" АД, "Ес енд Ди Корпорейшън" ЕООД, ЕТ "Фантастика 95 – Георги Цанков", "Варна оборот" ЕООД, "Панда И.П." ЕООД и "Чех – Йосиф Новосад" ООД.
Печелят "Ес енд Ди корпорейшън" ЕООД-Пловдив за София и Варна, а ЕТ "Фантастика - 95 - Георги Цанков"-Пловдив - за Пловдив и Бургас, които са предложили 18,01% отстъпка от цените по системата за агропазарна информация САПИ. Следват няколко обжалвания пред КЗК и ВАС, последното от решенията по които е на КЗК с дата 15 декември 2011 г.
Проверките на медиите показват, че фирмите меко казано са подвели комисията по търга. "Ес енд Ди корпорейшън" ЕООД например не е имала право да произвежда и търгува с храни от животински произход и не е вписана в регистъра на Българската агенция за безопасност на храните. Другата фирма - ЕТ "Фантастика 95-Георги Цанков", има право да търгува с храни от животински произход едва от октомври 2009 г., но е представила в МО сертификати за управление на качеството и безопасността на храните, които са издадени през април 2008 г. и януари 2009 г. в нарушение на правилата за сертифициране по стандартите ISO 9001:2008 и ISO 22000. В своето решение през юли ВАС също отчете, че "Датите на издаване на двата сертификата предхождат регистрацията на дружеството за търговия с храни от животински произход".
В момента две от фирмите с установени от съдебните решения нередности в документациите си – ЕТ "Фантастика 95-Георги Цанков" и "Ес енд Ди корпорейшън" ЕООД, масово обжалват обявявени от Министерство на вътрешните работи, Министерство на образованието и Столична община обществени поръчки за доставка на храни. По този начин се спират процедурите за доставката на храни за тези институции, което рефлектира негативно върху интересите на обществото. /БГНЕС /www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010