През следващата година 150 млн. евро от Оперативната програма "Конкурентоспособност“ ще бъдат пренасочени директно към бизнеса, вместо към досегашните консултанти и институционални бенефициенти. Това реши в четвъртък комитетът по наблюдение на европрограмата по предложение на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, което управлява програмата и в което скоро време ще бъде назначен зам.-министър, отговорен за нея.   Пренасочените пари ще отидат за нисколихвени кредити за малките и средните предприятия в размер на 300 млн. евро. 150 млн. от тях ще бъдат предоставени от оперативната програма при нулева лихва и още толкова – от участващите в схемата търговски банки при пазарната лихва. Комбинирането на двата вида финансов ресурс ще позволи съществено намаляване на лихвените равнища по заемите за малки и средни предприятия.   Това е нова схема за финансов инженеринг, която цели оптимизиране на процедурите и улесняване достъпа на малките и средните предприятия до евтин финансов ресурс. С изменението се разширява обемът от средства за фирмите, като към ресурса по програмата се добавя и този на банките, обясняват от ведомството. От там допълват, че е постигнат мултиплициращ ефект и на всяко евро, отпуснато от програмата, се падат 2.25 евро частни капитали.   Вече фокусът се премества от това "за какво има грант“ към това“от какво фирмите имат нужда“, посочват от пресцентъра. Тези инструменти позволяват също многократно използване на ресурса, като по този начин могат да бъдат подкрепени много повече предприятия. Допълнително предимство е, че компаниите имат достъп до средствата, когато са им необходими, а не след осъществяването на инвестицията, обясняват от министерството.   В началото на следващата година предстои да бъдат отворени и три нови схеми за безвъзмездно финансиране по програмата. За енергийна ефективност за конкурентоспособна индустрия ще се дадат 150 млн. евро, към които ще се прибавят още толкова от Европейската банка за възстановяване и развитие, които ще де предлагат като кредитна линия за мостово финансиране на тези проекти.   С 50 млн. евро от ЕС ще се изградят технологични паркове, а за създаване и развитие на регионални бизнес инкубатори са предвидени 10 млн. евро.   Друга промяна в ОП "Конкурентоспособност“, одобрена от комитета за наблюдение, дава възможност от следващата година бенефициентите по иновационни схеми от програмата да могат да ползват финансиране и за доразработка и внедряване на закупени от тях иновации. Досега програмата финансираше внедряването единствено на собствени иновационни решения. Промяната ще даде възможност за решително повишаване на иновационния потенциал и подобряване конкурентоспособността на икономиката.   До момента 734 млн. евро (63%) от ОП „Конкурентоспособност“ са в процес на изпълнение. Това включва 266 млн. евро (23%) разплатени средства, 219 млн. евро (19%) договори в изпълнение и 249 млн. евро (21%) отворени процедури.   Амбицията на икономическото министерство е през следващата година в изпълнение да бъдат повече от 100% от бюджета на програмата. Това ще бъде постигнато с отварянето на трите нови схеми и наддоговаряне от около 100 млн. евро по грантовите схеми директно за бизнеса. Така например, въпреки че бюджетът на програмата за подобряване на технологичната модернизация и управление в предприятията е 258 млн. евро, до момента по тези схеми в процес на изпълнение са 288 млн. евро (изплатени средства, договори в изпълнение и отворени процедури).

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010