СЕВ одобри позиции за три заседания на Съвета на Европейския съюз

12 Декември, 2011 - 18:28 - Klassa.bg Rss - всички новини

На днешното си 269-то заседание Съветът по европейските въпроси одобри проекта на позиция на Република България за участие в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 15 и 16 декември в Брюксел, съобщиха от пресслужбата на МС.
В рамките на заседанието ще бъде разгледано предложението за Регламент на Съвета за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2012 година, приложими в Черно море. Целта на предложението е да се определят възможностите за риболов на държавите-членки за 2012 година по отношение на най-важните от търговска гледна точка рибни запаси в Черно море, с което се гарантира опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на Общата политика в областта на рибарството (ОПОР) и се стреми да осигури използване на живите водни ресурси при устойчиви икономически, екологични и социални условия. Един от важните инструменти в това отношение е годишното определяне на възможностите за риболов под формата на общ допустим улов (ОДУ), квоти и ограничения на риболовното усилие. България и Румъния ще настояват за запазване на миналогодишния ОДУ на калкана и трицона.
В дневния ред на Съвета са включени и няколко Решения за разрешаване пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук и царевица.
Съветът по европейските въпроси (СЕВ) одобри позиция на Република България за заседанието на Съвета на Европейския съюз по околна среда, което ще се проведе на 19 декември в гр. Брюксел. Очаква се Съветът да приеме заключения относно Стратегията за биоразнообразие в ЕС до 2020 г.: към изпълнение и относно Пътната карта за ресурсна ефективност на Европа. България ще изрази подкрепата си за двата документа. Пътната карта за ресурсна ефективност на Европа е един от основните стратегически документи, които трябва да се вземат предвид при програмирането и подготовката на документите на ЕС за следващия програмен период (2014 – 2020 г.) Съгласно Пътната карта ресурсната ефективност ще се обвърже с Европейския семестър, а изпълнението й ще се докладва посредством механизмите за отчитане на Националните програми за реформи на държавите-членки. На срещата министрите на околната среда ще обменят и мнения относно резултатите от 17-та Конференция на Страните по Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата и 7-та среща на Страните по Протокола от Киото, която приключи вчера в Дърбан, Южна Африка.
СЕВ одобри и позиция на Република България за участие в заседание на Съвета на Европейския съюз "Общи въпроси", което ще се проведе във формат министри по Кохезионна политика на 16 декември 2011 г. в гр. Брюксел. На заседанието ще бъдат обсъдени ключови въпроси, свързани с Общата стратегическа рамка за следващия програмен период (2014-2020 г.), съответствието между Кохезионната политика след 2013 г. и Стратегията "Европа 2020", тематичната концентрация на инвестициите като начин за повишаване на ефективността от еврофондовете и механизмите за подобряване качеството на изпълнението на бъдещите програми. /БГНЕС /www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010