В късния следобед в четвъртък депутатите се хванаха с приемането на проектобюджета за следващата година. Това стана след изтощителните дебати по проектобюджета на ДОО, които отнеха на парламента ден и половина. В началото на дебатите в залата присъстваха министрите на финансите Симеон Дянков, на правосъдието Диана Ковачева, на просветата Сергей Игнатов и на труда и социалната политика Тотю Найденов.   До 18 часа народните представители одобриха бюджетната рамка за следващата година, като Българската академия на науките получи допълнителни 5 млн. лв. към определения за нея бюджет на първо четене.   За следващата година са предвидени приходи от 17 029 228 100 лева и разходи, трансфери и вноска в общия бюджет на ЕС от 18 585 953 400 лева.   От тях разходите са 7 926 150 500 лева, нетните трансфери са 9 764 067 600 лева, а вноската в европейския бюджет е 895 735 300 лева.   Бюджетното салдо по републиканския бюджет за 2012 г. е отрицателно и е в размер на 1 556 725 300 лева.   За 2012 г. са планирани данъчни приходи от 15 388 000 000 лева. От тях от корпоративен данък са предвидени да постъпят 1 474 900 000 лева, от данък върху доходите на физическите лица – 2 236 490 000 лева, от ДДС - 7 100 000 000 лева, от акцизи - 4 130 000 000 лева, от мита и митнически такси - 120 000 000 лева.   За текущи разходи през следващата година са планирани 6 822 508 000 лева, а за капиталови разходи - 949 260 600 лева. Предвижда се нетният прираст на държавния резерв да бъде 35 381 900 лева.   От планираните трансфери 2 159 613 500 лева ще бъдат предоставени на общините, 4 587 603 200 лева - на държавното обществено осигуряване, 946 526 000 - на Националната здравно-осигурителна каса.   За съдебната власт са разчетени 260 000 000 лева. За Народното събрание се отпускат 50 813 000 лева.   Държавните средства за Българската национална телевизия за следващата година възлизат на 67 114 000 лева, а за Българското национално радио - на 42 079 000 лева. За първи път в бюджета отделно са разписани пари за Българската телеграфна агенция (за която бе изготвен специален закон) в размер на 4 185 000 лева.   Планираната субсидия за държавните висши училища е 345 244 900 лева, а за Българската академия на науките - 62 130 100 лева или именно с 5 млн. лв. повече от разписаните в проекта, приет на първо четене. Допълнителните средства бяха предложени от ГЕРБ и са за сметка на текущи разходи.   Средствата за Държавен фонд "Земеделие" за 2012 г. са 601 611 900 лева.   Преди да започне второто четене на проектобюджета, от ГЕРБ предложиха депутатите да работят без прекъсване до окончателното му приемане. По традиция приключването на четенето завършва или в късните часове на вечерта или след 24.00 часа се прилага така нареченото спиране на часовника - до изчерпване на тестовете от документа.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010